Vēl līdz 2. oktobrim iespēja pieteikties Nordplus sagatavošanas vizītēm

25.09.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus Jauniešu izglītības, Pieaugušo izglītības un Ziemeļvalstu valodas programmās. Pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 2. oktobrim. 

Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā ir iespēja ar sadarbības partneriem vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un strādāt pie projekta iesnieguma sagatavošanas, lai to iesniegtu Nordplus programmas projektu konkursā.

2018. gada projektu konkursu plānots izsludināt 2017. gada 1. novembrī (iesniegšanas termiņš - 2018. gada 1. februāris).

Vizītes iespējams pieteikt trīs Nordplus apakšprogrammās:

Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu Espresso līdz 2017. gada 2. oktobrim (ieskaitot).

Plānojot sagatavošanas vizīti, ir jāievēro šādas prasības -

  1. Piedalās kā minimums divas izglītības iestādes/organizācijas no divām dažādām Nordplus programmas valstīm;
  2. Maksimālais ilgums ir piecas dienas, ieskaitot laiku ceļā;
  3. Sagatavošanas vizītēm Nordplus programma saskaņā ar likmēm sedz 100% ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus;
  4. Uzņemošai institūcijai nekādi izdevumi saistībā ar sagatavošanas vizītēm netiek segti;
  5. Pieteikumā jāiekļauj detalizēts vizītes darba plāns (schedule), jānorāda konkrēti sasniedzamie mērķi attiecībā uz nākotnē plānoto projektu;
  6. Sagatavošanas vizīte īstenojama līdz 2017./2018. mācību gada beigām (2018. gada 31. maijs).

Papildu informācija

VIAA kontaktpersona: Irīna Stoļarova, tālr. 67785424, e-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv.