Iespēja pieteikties sagatavošanas vizītēm Nordplus programmā

03.09.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes un organizācijas līdz 2018. gada 1. oktobrim iesniegt pieteikumus sagatavošanas vizītēm Nordplus "Jauniešu izglītības", "Pieaugušo izglītības" un "Ziemeļvalstu valodu" programmās.

Sagatavošanas vizītes paredzētas, lai tiktos ar potenciālajiem projektu partneriem un uzsāktu projekta plānošanu. Vizīšu laikā sadarbības partneriem ir iespēja vienoties par atbildību sadalīšanu plānotajā projektā un kopīgi strādāt pie 2019. gada projekta iesnieguma sagatavošanas. 2019. gada projektu konkursu plānots izsludināt 2018. gada 1. novembrī (iesniegšanas termiņš - 2019. gada 1. februāris).

Vizītes iespējams pieteikt trīs Nordplus apakšprogrammās:

Visi sagatavošanas vizīšu projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā, izmantojot tiešsaistes pieteikšanās sistēmu Espresso līdz 2018. gada 1. oktobrim (ieskaitot).

Plānojot sagatavošanas vizīti, ir jāņem vērā šādus noteikumus:

  1. Piedalās kā minimums divas izglītības iestādes/organizācijas no divām dažādām Nordplus programmas valstīm;
  2. Maksimālais ilgums ir piecas dienas, ieskaitot laiku ceļā;
  3. Sagatavošanas vizītēm Nordplus programma saskaņā ar likmēm sedz 100% ceļa izdevumus un uzturēšanās izdevumus;
  4. Uzņemošai institūcijai nekādi izdevumi saistībā ar sagatavošanas vizītēm netiek segti;
  5. Pieteikumā jāiekļauj detalizēts vizītes darba plāns (schedule), jānorāda konkrēti sasniedzamie mērķi attiecībā uz nākotnē plānoto projektu;
  6. Sagatavošanas vizīte īstenojama no 2018. gada 1. novembra līdz 2019. gada 1. februārim (2019. gada konkursa iesniegšanas termiņam).

Plašāka informācija angļu valodā ir pieejama Nordplus programmas oficiālajā mājaslapā, potenciālie pieteikumu iesniedzēji projekta partnerus var atrast tiešsaistes partneru meklēšanas datu bāzē.

Tāpat papildus informāciju Jūs varat iegūt, apmeklējot 2018. gada 12. septembrī VIAA rīkoto informatīvo semināru par sagatavošanas vizīšu pieteikumu aizpildīšanu.

Papildu informācija:

Irīna Stoļarova,
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vadītāja
E-pasts: irina.stolarova@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67785424