Latvija - Nordplus programmas dalībniece jau 10 gadus

22.10.2018

Šogad aprit 30 gadi kopš izveidota Ziemeļvalstu ministru padomes programma Nordplus, un 10 gadi kopš Baltijas valstis ir pilntiesīgas Nordplus programmas dalībvalstis - vienlīdzīgi partneri ar pārējām Ziemeļvalstīm. Aicinām iepazīties ar materiālu Nordplus programmas mājaslapā, kas sagatavots par godu sadarbības jubilejai.

Tas ilustrē līdzvērtīgos noteikumus, ar kādiem Latvija un pārējās Baltijas valstis piedalās programmā – projektu pieteikšanā, līdzfinansēšanā un citos aspektos. Autors akcentē, ka, pateicoties Nordplus programmai, sadarbība starp Baltijas un Ziemeļvalstīm izglītībā šobrīd ir daudz ciešāka, tādējādi veidojot saites starp šīm valstīm kopumā.

Viss raksts par Baltijas valstu un Ziemeļvalstu sadarbību Nordplus programmā 10 gadu garumā pieejams šeit.

Nordplus ir viena no lielākajām Ziemeļu Ministru padomes programmām un saņem aptuveni 75 milj. dāņu kronas katru gadu. Finansējumu programmas īstenošanai veido dalībvalstu maksājumi. Katru gadu projektos tiek iesaistīti vairāk nekā 600 cilvēku no Latvijas - pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, studenti, skolotāji, NVO, tālākizglītības studenti, uzņēmumi u.c.

Latvijā Nordplus programmas Nacionālā informācijas biroja funkcijas pilda Valsts izglītības attīstības aģentūra. Aģentūras uzdevums ir informēt un konsultēt Nordplus projektu pieteicējus un īstenotājus, kā arī piedalīties projektu atlasē un uzraudzīt to īstenošanu.

Informāciju sagatavoja:
Liene Gailīte
VIAA Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā projektu vadītāja
Tālrunis: 67830837