Finanšu studiju programmu sadarbības iespējas

Kā veicināt ekonomikas un finanšu vadības dažādo programmu sadarbības iespējas starp tik dažādajām mācību sistēmas pārstāvētajām mācību iestādēm kā Norvēģijas Menedžmenta skola un Latvijas Universitāte, stāsta LU dr., asoc. prof. Svetlana Saksonova.

Lasīt vairāk »

Pieredzes apmaiņas vizīte Norvēģijā

Iepazīšanās un pieredzes apmaiņas vizīte var pārtapt par ciešiem kontaktiem ilgu gadu garumā, tāpēc noteikti jāizmanto iespēja uzzināt un iepazīt kolēģu darbu Bergenas Universitātē (Norvēģija) klātienē.

Lasīt vairāk »

Pieredzes apmaiņas braucienā gūtais

18 gadu ilgās sadarbības laikā Ādažu Brīvā Valdorfskola un Vestfoldas Valdorfskola Norvēģijā nodibinājušas ciešas un draudzīgas partnerattiecības, kā rezultātā skolu pedagogi regulāri var iepazīt kolēģu darba metodes ne tikai skolas, bet arī ārpusskolas pasākumu organizēšanā, kas ir nozīmīga Valdorfskolu mācību sistēmasdaļa.

Lasīt vairāk »

No Norvēģijas ar radošām idejām pilnu galvu

Apmēram tā īsumā varētu raksturot Svetlanas Slobodjaņukas, Ventspils 3.vidusskolas fizikas skolotājas, lielāko ieguvumu no pieredzes apmaiņas vizītes brauciena uz Lillehammeres vidusskolām, kurās eksakto mācību priekšmetu apguvei pedagogi daudz izmanto interaktīvās apmācības metodes.

Lasīt vairāk »

Viena nedēļa var mainīt visu līdz šim zināmo

Var pietikt tikai ar vienu, piesātinātu un pārdomām bagātu nedēļu Norvēģijas skolās, lai saskatītu līdz šim nepieredzētas vai neizmantotas iespējas pašiem savā mācību un darba procesā, kas pielietojamas un maināmas kā ikdienas darbā ar skolniekiem, tā pašiem ar sevi.

Lasīt vairāk »

Ziedi uz klintīm, Ādams Smits un ekselenta pieredze Norvēģijā

Ideāla vieta zinātnisko darbu izstrādēm – tā vienā vārdā varētu raksturot Oslo un Bergenas Universitātes, kurās Vera Boroņenko, Daugavpils Universitātes (DU) Sociālo zinātņu fakultātes lektore un DU Sociālo pētījumu institūta pētniece, guvusi inovatīvas atziņas un neaizmirstamus iespaidus savu zinātnisko darbu tapšanai.

Lasīt vairāk »

Jūrniecības nozares studenti izvēlas Stordas/Haugesundas augstskolu

Andris Unbedahts un Ilmārs Lešinskis, Latvijas Jūras akadēmijas (LJA) asociētie profesori, prezentējuši Stordas/Haugesundas augstskolā studiju iespējas Latvijas Jūras akadēmijā ar mērķi ieinteresēt citu valstu studentus izmantot iespēju apgūt mācību programmas LJA.

Lasīt vairāk »

Vizīte ziemeļu Norvēģijā - Finnmarkā

Aktīva piedalīšanās Finmarkas Augstskolas mācību procesā, izglītības sistēmas novērtēšana, kā arī Ziemeļu dabas un vietējo iedzīvotāju sadzīves tradīciju iepazīšana ir sagādājušas daudz jaunu, studentu izglītošanas darbā pielietojamu atziņu Rīgas Tehniskās univeristātes Sporta katedras asociētai profesorei Tamārai Škoļņikovai.

Lasīt vairāk »