Manas studijas Oslo Universitātē

Studējot politikas zinātni, man bija iespēja vienu semestri pavadīt Oslo Universitātē. Tā bija lieliska iespēja izmēģināt ko jaunu un pieņemt vairākus izaicinājumus. 

Studiju vide izrādījās krietni savādāka nekā Latvijā, tādēļ daudz kas bija jāmācās no jauna. Jāatzīst, ka studentu integrēšana izdevās godam – tika rīkoti dažādi pasākumi. Lai pēc iespējas ātrāk studenti spētu iejusties jaunajā vidē, tika piedāvāta īpaša nedēļa, kuras laikā studenti varēja pieteikties dažādās organizācijās. Studentiem bija iespēja darboties gan starptautiskās, gan arī vietējās organizācijās, kas skāra dažādas sfēras: vides problēmas, cilvēktiesības pasaulē, starptautiskā nodarbinātība u.c. Tāpat tika piedāvātas iespējas piedalīties teātra pulciņos, deju nodarbībās, kā arī dažādos pārgājienos un ekskursijās. Lielākoties piedāvātās iespējas bija bez maksas, studenti varēja piedalīties arī kultūras pasākumos un iepazīt norvēģu mākslu un dzīvi. Visi pasākumi bija ļoti labi organizēti un īpaši priecēja to pieejamība, jo, kā zināms, Oslo ir ļoti dārga pilsēta. 

Ja runājam par studiju procesu, tad īpaša uzmanība jāpievērš visām sanāksmēm, ko organizē universitāte. Tās ir īpaši informatīvas, kā arī tā ir lieliska iespēja uzdot jautājumus. Šādu sapulču laikā tiek risināti un izskaidroti jautājumi, kas pašiem studentiem liekas pašsaprotami, bet vēlāk rodas daudz neskaidrību. Tāpat ir iespējams redzēt tos cilvēkus, kas semestra laikā palīdzēs un koordinēs studentu dzīvi. Jāsaka, ka ir liela atšķirība, kā mācības tiek uztvertas Oslo Universitātē un Latvijas Universitātē. Studentam jārēķinās, ka Oslo Universitātē lielākā daļa mācību tiek balstīta uz studentu patstāvīgo darbu, semināri nenotiek ir tikai lekcijas, arī referātu izstrāde notiek daudz savādāk. Īpašu uzmanību jāpievērš reģistrācijas nedēļai, kurā būtiskākais ir laicīgi pieteikties kursiem. Eksāmenu vērtēšana un norise ir savādāka nekā Latvijā, taču vērtējumi tiek izlikti laicīgi un studenti ļoti ātri saņem savus sekmju izrakstu.

Studiju laikā ieguvu daudzu pasniedzēju kontaktus, kas solīja man palīdzēt bakalaura darba tapšanā. Tāpat studiju procesā tika iegūts liels daudzums noderīgas informācijas un to resursu.

Runājot par sadzīvi – apmaiņas studentiem iesaku dzīvot kopmītnēs, jo tur īres maksa ir nesalīdzināmi zemāka, nekā dzīvojot dzīvoklī. Tāpat ir iespēja iepazīties ar studentiem no citām valstīm, kas ir ļoti interesanta un pozitīva pieredze. Tā ir lieliska iespēja ikdienā praktizēt valodu. 

Studenti Voldā ir ļoti atsaucīgi. Lai arī norvēģu jaunieši sakumā ļoti noslēgti, pēc neilga laika tie kļūst ļoti komunikabli un izpalīdzīgi. Tā kā Norvēģija ir pasakaini skaista valsts, tad nav ilgi jādomā, ko iesākt brīvdienās. 

Savu studiju procesu Oslo Universitātē vērtēju pozitīvi un domāju, ka ikvienam studentam būtu jāizmanto šādā iespēja. Lai iegūtu spilgtākus iespaidus, iesaku doties uz Norvēģiju tieši rudens semestrī. Tad ir saulains un silts laiks, ceļošana ir vieglāka, var ilgāk izbaudīt jauko dabu un pasakainos kalnus.