Aicinām konferencē iepazīt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta piedāvātās pētniecības un stipendiju iespējas

21.04.2013

2013.gada 26.aprīlī Rīgā, viesnīcā „Tallink” notiks Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendiju un Norvēģijas-Latvijas pētniecības atbalsta fonds un stipendiju programma" atklāšanas konference.

Plānotais konferences ilgums no plkst. 9.30 (reģistrācijas sākums) līdz 14.00.

Konferenci rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM).

Konferencē aicināti piedalīties Latvijas augstāko izglītības iestāžu pārstāvji un akadēmiskais personāls, kā arī pētniecības organizāciju pārstāvji.

Vēršam uzmanību, ka plānotajiem divpusējās sadarbības pētniecības projektiem jāatbilst  šādām tematiskām jomām:

a) Sociālās un humanitārās zinātnes

 Atbalsta valsts finansētu pētniecību, tajā skaitā:

  • materiālās un nemateriālās kultūras, vērtību sistēmas pētījumus;
  • sociālās uzvedības izpēti, ieskaitot sociālo un darba dzīvi;
  • dzimuma jautājumus;
  • vidi un veselību.

b) Sabiedrības veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi.

Konferencē piedalīsies Norvēģijas pētniecības padomes pārstāvis ar prezentāciju par pētniecības vidi Norvēģijā un Norvēģijas centra starptautiskajai sadarbībai izglītībā pārstāvji ar prezentāciju par stipendiju iespējām Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā. Donorvalstu pārstāvju prezentācijas būs angļu valodā, tulkojums netiks nodrošināts.

Konferencē būs iespējams saņemt informāciju par:

  • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu,
  • Finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Stipendiju un Norvēģijas-Latvijas pētniecības atbalsta fonds un stipendiju programma" piedāvātajām iespējām,
  • Stipendiju iespējām Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā,
  • Projektu konkursiem,
  • Pētniecības vidi Norvēģijā un citiem ar pētniecību saistītiem jautājumiem.


Dalībniekiem būs arī iespēja iepazīties ar iepriekšējā perioda (2004.–2009.gads) projektu īstenošanas pieredzi.

Konferences programma konferences_programma_1_eng.doc?d=files/news/19071/konferences_programma_1_eng.doc

Reģistrācija konferencei ir slēgta.