Pētniecībai zinātnē pieejami 4,4 miljoni eiro

08.07.2014

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas zinātniskās institūcijas iesniegt projektus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē “Pētniecība”. Aktivitātē pieejams finansējums 4 435 556 eiro apmērā, lai veicinātu sadarbību zinātnē starp Latviju un Norvēģiju.

Pētniecības aktivitāte vērsta uz divpusējās sadarbības stiprināšanu starp Latvijas un Norvēģijas pētniecības iestādēm, tādējādi veicinot iestāžu ilgtermiņa sadarbību, kā arī to kapacitātes un kompetenču attīstību. Projekta ietvaros ir obligāta partnerība ar vismaz vienu institūciju no Norvēģijas.

Projektiem pieejams finansējums 4 435 556 eiro apmērā, ko veido Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums (3 992 000 eiro) un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums (443 556 eiro). Viena projekta minimālais finansējums ir 60 000 eiro, savukārt maksimālais - 1 milj. eiro. Projektus var īstenot līdz 2017. gada 30. aprīlim.

Projektu var iesniegt tikai Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēta zinātniskā institūcija – zinātniskais institūts vai augstskola, kas atbilst konkursa nosacījumiem. Projektiem jāatbilst šādām tematiskām jomām:

  • sociālās un humanitārās zinātnes;
  • sabiedrības veselība, ieskaitot aspektus, kas saistīti ar farmāciju, biomedicīnu un profilaksi.

Projektu iesniegumi angļu valodā elektroniski jāiesniedz līdz 30. septembrim, izmantojot elektronisko projektu iesniegumu iesniegšanas sistēmu, kurai piekļuvi pēc rakstiska pieprasījuma izsniedz VIAA.

Konkursa nosacījumi un detalizēta informācija par programmu pieejama VIAA mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.

Kopš 2004. gada Latvijai ir pieejams EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments. EEZ finanšu instrumentu veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas, bet Norvēģijas finanšu instrumentu pilnībā finansē Norvēģija.