Sākusies projektu iesniegumu vērtēšana

28.01.2015

23. janvārī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātē “Stipendijas”, kas tiek finansēta ar Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un stipendijas” atbalstu.

Līdz iesniegšanas termiņa beigām kopā ir saņemti 33 projektu iesniegumi par kopējo programmas līdzfinansējumu 1 547 080 eiro. Tas pārsniedz Stipendiju aktivitātei pieejamo programmas līdzfinansējuma summu 1 045 037 eiro apmērā, ko veido Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 482 973 eiro, Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 457 560 eiro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 104 504 eiro apmērā. Konkursa izsludināšanas datums bija 2014. gada 10. novembris. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi projektu iesniegumu administratīvo un atbilstības vērtēšanu, ko plāno pabeigt februāra beigās. Tālāk iesniegumi tiks nodoti kvalitatīvajai vērtēšanai (katru projekta iesniegumu vērtēs vismaz divi eksperti, no kuriem vienu ekspertu deleģē programmas donorvalsts partneris – Norvēģijas starptautiskās sadarbības centrs izglītībā, bet otru – programmas apsaimniekotājs). Ekspertu atzinumus plānots saņemt divu mēnešu laikā pēc administratīvās vērtēšanas beigām.

Stipendiju aktivitātes ietvaros ir atbalstāma divpusēja sadarbība augstākās izglītības jomā, kas balstās uz studējošo un akadēmiskā personāla mobilitāti, nodrošina iegūto studiju rezultātu savstarpēju atzīšanu un akadēmiskā personāla sadarbību. Tāpat sniedz ieguldījumu attiecīgo studiju programmu attīstībā un augstākās izglītības iestāžu starptautiskās sadarbības, studējošo un akadēmiskā personāla mobilitātes un karjeras attīstības stratēģiju īstenošanā.

Detalizēta informācija par konkursu un programmu pieejama VIAA mājaslapas sadaļā „EEZ un Norvēģijas finanšu instruments”.