Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros apstiprināti 11 pētniecības projekti

12.02.2015

Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē „Pētniecība” atbalstījusi 11 projektu īstenošanu.

Projektus apstiprināšanai izvirzīja vērtēšanas komisija pēc administratīvo, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas vērtēšanas kritēriju pārbaudes. Komisijas darbā piedalījās nominēti eksperti no Norvēģijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas zinātnieki.

Kopumā VIAA saņēma 73 projektu pieteikumus par kopējo summu 37 740 830 eiro. Projektu iesniegumu vērtēšana noslēdzās 30. janvārī, un kopējais programmā pieejamais finansējums bija 4 435 556 eiro.

Apstiprināti ir:

  • Latvijas Lauksaimniecības universitātei – 1 projekts,
  • Latvijas Universitātei – 4 projekti,
  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram – 2 projekti,
  • Latvijas Organiskās sintēzes institūtam – 1 projekts,
  • Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijai – 1 projekts,
  • Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūtam – 1 projekts
  • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija – 1 projekts. 

Detalizētu apstiprināto projektu iesniegumu sarakstu skatīt šeit: nfi_p_tniec_bas_projekti_apstiprin_tie_lv.pdf?d=files/news/24523/nfi_p_tniec_bas_projekti_apstiprin_tie_lv.pdf