Pieejama interaktīva programmas "Pētniecība un stipendijas" projektu karte

22.01.2016

Valsts izglītības attīstības aģentūra izveidojusi Eiropas Ekonomikas zonas  finanšu instrumenta (EEZ FI) un Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) programmas "Pētniecība un stipendijas" projektu karti, kas attēlo programmas ietvaros atbalstītos projektus un to gaitu.

Interaktīvajā projektu kartē ir publicēta informācija par īstenotajiem pētniecības projektiem Latvijā sociālās, humanitārās zinātnes un sabiedrības veselības jomās un to sadarbības institūcijām Norvēģijā, kā arī stipendiju projektiem un to sadarbības institūcijām Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.


Programmas "Pētniecība un stipendijas" projektu karte ir skatāma šeit.

EEZ FI un NFI ir Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas finansiāls atbalsts 15 Eiropas valstīm, t.sk. Latvijai, sociālo un ekonomisko nevienlīdzību mazināšanai EEZ ietvaros un divpusējo attiecību veicināšanai ar EEZ valstīm. Programma ir vērsta uz cilvēkresursu un zināšanu bāzes stiprināšanu Latvijā un institucionālās sadarbības veicināšanu pētniecībā un izglītībā starp Latviju un EEZ valstīm.