Programma
"Pētniecība un stipendijas"

image/svg+xml
Projekti Pētniecības aktivitātē: 11
Projekti Stipendiju aktivitātē: 28
18
1
1
1
1
1
Pētniecība
Stipendijas
2
2
1
14
2
1
3
1
1
1
1
1
1
Pētniecība
Stipendijas
2
1
Pētniecība
Stipendijas
1
Pētniecība
Stipendijas
Latvijas Universitāte (12 projektsprojekti)
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: focus uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē
Latvija - Norvēģija
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Latvija - Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs (3 projektsprojekti)
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (4 projektsprojekti)
Imantas 7. līnija 1, Rīga, LV-1083, Latvija
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Latvija - Norvēģija
Pētniecībā balstīta valodas apguves pasniegšana (sinerģijā ar Pētniecības aktivitātes projektu "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums")
Latvija - Norvēģija
Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 29, Rīga, LV-1459
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Latvijas Universitātes Vēstures institūts (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts (1 projektsprojekti)
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Izglītības pārvaldība lauku depopulācijas apstākļos: Norvēģijas un Latvijas salīdzinājums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (2 projektsprojekti)
Brīvības gatve 333, Rīga, LV-1006, Latvija
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Inovatīvi fizisko aktivitāšu pasākumi veselības un sporta zinātņu studijās
Latvija - Norvēģija
Elektronikas un datorzinātņu institūts (1 projektsprojekti)
Dzērbenes iela 14, RĪGA, LV-1006
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Rīgas Ekonomikas augstskola (1 projektsprojekti)
Strēlnieku iela 4a, LV 1010 RĪGA
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Rīgas Tehniskā universitāte (5 projektsprojekti)
Kaļķu iela 1, Rīga, LV–1658, Latvija
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Informācijas tehnoloģijas)
Latvija - Lihtenšteina
Latvija - Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Mehānika)
Latvija - Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ granta Stipendiju aktivitātē (Arhitektūra)
Latvija - Lihtenšteina
Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Latvijas Organiskās sintēzes institūts (2 projektsprojekti)
Aizkraukles 1, LV-1006, Rīga
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: focus uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte (1 projektsprojekti)
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Rīgas Stradiņa universitāte (3 projektsprojekti)
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Islande
Latvija - Latvija
Kapacitātes stiprināšana, organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes Rīgas Stradiņa universitātē
Latvija - Norvēģija
Latvijas Kultūras akadēmija (1 projektsprojekti)
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003, Latvija
Studentu Mobilitāte
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Banku augstskola (1 projektsprojekti)
Kr.Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013, Latvija
Internacionalizācija organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes biznesa vadības programmās
Latvija - Norvēģija
Latvijas Mākslas akadēmija (1 projektsprojekti)
Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867, Latvija
Mobilitātes projekts starp augstākās izglītības iestādēm mākslas un dizaina jomā Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (1 projektsprojekti)
Meža iela 3, Rīga, LV-1048, Latvija
RSEBAA un Agderas Universitātes sadarbība, organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti
Latvija - Norvēģija
Daugavpils Universitāte (2 projektsprojekti)
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5400, Latvija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Islande
Latvija - Latvija
Stipendijas valodu un kultūras studiju jomā Latvijā un Norvēģijā, kas vērstas uz slavenu personu pieminekļu pētījumiem tūrisma jomas attīstībai
Latvija - Norvēģija
Latvijas Lauksaimniecības universitāte (5 projektsprojekti)
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001, Latvija
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte pārtikas tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte arhitektūras un civilās inženierijas jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte informāciju tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā
Latvija - Norvēģija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (2 projektsprojekti)
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Atbalsts inovācijām studentu vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Agroresursu un ekonomikas institūts (1 projektsprojekti)
Zinātnes iela 1a, Priekuļi, Priekuļu novads, LV-4126
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Vidzemes Augstskola (3 projektsprojekti)
Cēsu iela 4, Valmiera, LV-4201, Latvija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Islande
Latvija - Latvija
Mobilitātes stipendijas studentiem un akadēmiskajam personālam, lai paplašinātu izpratni par digitālo mēdiju auditorijām
Latvija - Norvēģija
Studentu mobilitāte Publiskā sektora inovāciju pētniecības jomā
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas bioekonomikas izpētes institūts (1 projektsprojekti)
Fredrik A. Dahls street 20, Ås, Akershus, 1432
Inovatīvi risinājumi kailgraudu auzu un miežu un tritikāles izmantošanai cilvēku veselības nodrošināšanai (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Dabaszinātņu universitāte (3 projektsprojekti)
Universitetstunet 3, Ås, Akershus, NO-1430, Norvēģija
Mobilitāte pārtikas tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte arhitektūras un civilās inženierijas jomā
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte informāciju tehnoloģiju jomā
Latvija - Norvēģija
Bergenas Universitāte (2 projektsprojekti)
Muséplass 1, Postboks 7800, Bergen, N-5020, Norvēģija
Kapacitātes stiprināšana, organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes Rīgas Stradiņa universitātē
Latvija - Norvēģija
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Bergenas mākslas un dizaina akadēmija (1 projektsprojekti)
Strømgaten 1, Bergen, N-5005, Norvēģija
Mobilitātes projekts starp augstākās izglītības iestādēm mākslas un dizaina jomā Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Buskerudas un Vestfoldas Augstskola (1 projektsprojekti)
Raveien 215, Borre, 3184, Norvēģija
Stipendijas valodu un kultūras studiju jomā Latvijā un Norvēģijā, kas vērstas uz slavenu personu pieminekļu pētījumiem tūrisma jomas attīstībai
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitāte (9 projektsprojekti)
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: focus uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē
Latvija - Norvēģija
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitāte, Medicīnas pamatnozaru institūts (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitāte, Klīniskās medicīnas institūts (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Centre of Gender Research at the University of OSLO (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Museum of Cultural History University of OSLO (1 projektsprojekti)
P.O. Box 6762 St. Olavs plass, OSLO, 0130
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Norvēģijas pilsētvides un reģionālās izpētes institūts (1 projektsprojekti)
Gaustadalléen 21, OSLO, 0349
Izglītības pārvaldība lauku depopulācijas apstākļos: Norvēģijas un Latvijas salīdzinājums (PROJEKTS PABEIGTS)
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Sporta zinātnes skola (1 projektsprojekti)
Sognsveien 220, Oslo, 0863, Norvēģija
Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts (1 projektsprojekti)
Wergelandsveien 7 , OSLO, N-0167
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Oslo University Hospital (2 projektsprojekti)
Postboks 4950 Nydalen, OSLO, 0424
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums
Latvija - Norvēģija
Latvija - Latvija
Oslo Nacionālā mākslas akadēmija (1 projektsprojekti)
Fossveien 24/P.O.Box. 6853 St. Olavplass, Oslo, 0130, Norvēģija
Mobilitātes projekts starp augstākās izglītības iestādēm mākslas un dizaina jomā Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Oslo and Akershus Lietišķo zinātņu universitāte (2 projektsprojekti)
P.O. Box 4 St. Olavs plass, Oslo, N-0130, Norvēģija
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Latvija - Norvēģija
Studentu mobilitāte Publiskā sektora inovāciju pētniecības jomā
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitātes Dzimumu pētniecības centrs (1 projektsprojekti)
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Oslo Universitātes Veselības un sabiedrības institūts (1 projektsprojekti)
Box 1072, Blindern, Oslo, NO-0316, Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas sporta zinātnes augstskola (1 projektsprojekti)
Sognsveien 220, Oslo, 0863, Norvēģija
Inovatīvi fizisko aktivitāšu pasākumi veselības un sporta zinātņu studijās
Latvija - Norvēģija
Tromso Universitāte (4 projektsprojekti)
Hansine Hansens veg 18, Tromsø, 9019, Norvēģija
Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums
Latvija - Latvija
Latvija - Norvēģija
Pētniecībā balstīta valodas apguves pasniegšana (sinerģijā ar Pētniecības aktivitātes projektu "Latviešu valodas monolingvāla un bilingvāla apguve: rīki, teorijas un lietojums")
Latvija - Norvēģija
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Sadarbības veidošana starp Latviju un Norvēģiju ķīmijas augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Arktiskā universitāte (1 projektsprojekti)
Bok 5060 Langnes, Tromso, N-9037, Norvēģija
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Latvija - Norvēģija
Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāte, Sabiedrības veselības un vispārējās prakses departaments (1 projektsprojekti)
Post box 8905 MTFS, Trondheima, 7491, Norvēģija
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Latvija - Norvēģija
NLA Gimlekollenas Universitāte, Gimlekollenas Žurnālistikas un komunikāciju skola (1 projektsprojekti)
Bergtoras vei 120, Kristiansand, 4604, Norvēģija
Mobilitātes stipendijas studentiem un akadēmiskajam personālam, lai paplašinātu izpratni par digitālo mēdiju auditorijām
Latvija - Norvēģija
Agderas Universitāte, Biznesa un likuma skola (1 projektsprojekti)
Servicebox 422, Kristiansand, N-4604, Norvēģija
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Latvija - Norvēģija
Agderas Universitāte (1 projektsprojekti)
Gimlemoen 25A, Kristiansand, 4604, Norvēģija
RSEBAA un Agderas Universitātes sadarbība, organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitāti
Latvija - Norvēģija
Ostfoldas Universitāte (1 projektsprojekti)
Bra veien 4, Halden, 1757, Norvēģija
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Latvija - Norvēģija
Hedmarkas Universitāte (1 projektsprojekti)
Terningen Arena, Hamarvegen 112, Elverum, 2411, Norvēģija
Mobilitāte lauksaimniecības, mežsaimniecības un veterinārmedicīnas jomā
Latvija - Norvēģija
Lillehammeras Universitāte (1 projektsprojekti)
Gudbrandsdalsveien 350, Lillehammer, N-2604, Norvēģija
Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Latvija - Norvēģija
Telemark Universitāte (1 projektsprojekti)
Kjølnes ring 56, Porsgrunn, 3918, Norvēģija
Internacionalizācija organizējot studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes biznesa vadības programmās
Latvija - Norvēģija
Stavangeras Universitāte (1 projektsprojekti)
Kjell Arholms gate 41, Stavanger, 4021, Norvēģija
Atbalsts inovācijām studentu vidē un pētniecībā - sistemātiska pieeja augstākajā izglītībā
Latvija - Norvēģija
Voldas Augstskola (1 projektsprojekti)
Joplassvegen 11, Volda, NO6101, Norvēģija
Studentu Mobilitāte
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Islandes Universitāte (3 projektsprojekti)
Sæmundargötu 2, Reykjavík, 101, Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Informācijas tehnoloģijas)
Latvija - Lihtenšteina
Latvija - Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Mehānika)
Latvija - Islande
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Islandes Universitātes Humanitārā skola (1 projektsprojekti)
Aðalbygging Háskóla Íslands Sæmundargata 2, Reykjavík, 101, Islande
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Akureyri universitāte (2 projektsprojekti)
Norðurslóð 2, Akureyri, 600, Islande
Studentu Mobilitāte
Latvija - Islande
Latvija - Norvēģija
Sociālo un ekonomisko tīklu loma teritoriālajā attīstībā
Latvija - Islande
Latvija - Latvija
Lihtenšteinas Universitāte (2 projektsprojekti)
Fürst-Franz-Josef-Strasse, Vaduz, 9490, Lihtenšteina
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ Granta Stipendiju aktivitātē (Informācijas tehnoloģijas)
Latvija - Lihtenšteina
Latvija - Islande
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte EEZ granta Stipendiju aktivitātē (Arhitektūra)
Latvija - Lihtenšteina
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: focus uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: dažādība un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā
Projekta finansējums
283030.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
Projekta Nr.
NFI/R/2014/061
Sinerģijas projekta Nr.
Partneris
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601, Latvija
Centre of Gender Research at the University of OSLO
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija

E-pasts: postmottak@stk.uio.no
http://www.stk.uio.no/english/
Hoffart, Amund Rake
Tālrunis: +4722858973
E-pasts: a.r.hoffart@stk.uio.no

Projekta mērķis ir vērst akadēmisko un publisko interesi par feminisma un dzimumusocialitātes teorijām saistībā ar patreizējo sociālo realitāti un Eiropas politisko kultūru, kā arī pievienot jaunas starpdisciplināras dimensijas esošajā pētniecības vidē un parādīt sieviešu politiskās un publiskās aktivitātes, veidojot dialogu starp dažādām disciplīnām un kultūrām

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/022. Doktora un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti pētniecības projektā, veicot datu vākšanu, sniedzot atbalstu un piedaloties zinātnisko publikāciju sagatavošanā par pētniecības projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, kā arī piedaloties projektā savu doktora darbu iztrādes gaitas ietvaros; pētniecības projektā iesaistīsies arī akadēmiskais personāls, izstrādājot lekciju kursu doktora grāda studentiem, kā arī jaunus studiju kursus, izmantojot Norvēģu pieredzi dzimumsocialitātes un sieviešu pētījumu jauājumos.

Atskaite par periodu 01.05.2015. - 31.12.2015.

Pirmajā pārskata periodā ir uzsākts darbs visos virzienos, ko paredz projektā izvirzītie galvenie uzdevumi (general objectives). Ir izpildīti arī visi pirmajā pārskata periodā paredzētie rezultatīvie rādītāji (izstrādāti un starptautiskā zinātniskā konferencē prezentēti astoņi zinātniskie referāti, autores: A. Cimdiņa, E. Buceniece, M. Kūle, N. Šroma, Z. Kārkla, A. Auziņa, S. Kušnere, I. Narodovska).

Organizējot un piedaloties pasākumos, kas veltīti projekta rezultātu izplatīšanai (starptautiska konference “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās” saite: www.aspazija.lu.lv), tika stiprināta projekta partnerinstitūciju (Latvijas Universitāte, Dzimumsocialitātes pētījumu centrs Oslo Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija) zinātniskā sadarbība. Ir izstrādāts programmas uzmetums semināram “Dzimumsocialitātes un feminisma studiju metodoloģija” (Rēzeknē). Visās četrās darba grupās iesākti izpētes darbi un projekta rezultātu izplatīšanas pasākumi, aptverot sekojošus tematiskos virzienus:

 • Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā (History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia);
 • Dzimums, literatūra, politika un sieviešu teksti (Gender, Literature, Politics, and Women’s Texts);
 • Dzimums, valstiskums un etniskās/nacionālās minoritātes (Gender, Nation-Building and Ethnic/National Minorities);
 • Postkoloniālais diskurss dzimumsocialitātes, kultūras un sabiedrības studijās (Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies).

Sadarbība ar NVO (Open Stores) un pašvaldībām(Jūrmala/Rīga) tika īstenota aktivitātēs, kas vērstas uz projekta rezultātu izplatību un popularizēšanu. Ir uzsāktas sarunas ar sabiedrību (kā pamats rekomendācijām dzimumsocialitātes politikas izstrādei) diskusiju forumā “Laulība, ģimene un bērns mūsdienu krīzes sabiedrībā” (2015. gada 8. jūnijs, saite: www.asociacijagimene.lv/raksti/forums/).

Ir sagatavots terminoloģijas šķirkļu saraksts (tematiskais lauks “Kultūras feminisms”), kura apspriedei tiks veltīts teorētiskais seminārs ar Norvēģijas partnera līdzdalību (Rēzekne, 2016. gada februārī). Ir izstrādāti melnraksti trijām starptautiski recenzētām publikācijām (D. Hanovs, V. Tēraudkalns, E. N. Johnsen).

Tiek īstenota sinerģija ar Stipendijas aktivitāti (“Mobilitāte valodu, kultūras un dzimumsocialitātes studijās”) - ir notikusi akadēmiskā personāla mobilitāte uz Oslo Universitāti un Islandes Universitāti (A.Cimdiņa, I.Druviete) un doktorantu mobilitātes programmas sagatavošana uz Oslo Universitāti (A.Auziņa, J.Ozoliņš). Sinerģijas rezultāti tika integrēti Latvijas Universitātes Humanitāru zinātņu fakultātes studiju kursos (“Dzimumsocialitāte literatūrā: feminisma diskurss” (A. Cimdiņa) un “Sociolingvistika” (I. Druviete)).

DSP studente (Anna Auziņa) un pēcdoktorantūras pētniece (Dr. philol. Zita Kārkla) tiek iekļauta projekta aktivitātēs, integrējot projekta rezultātus promocijas darba izstrādē un turpmākajos pētījumos. 

Atskaite par periodu 01.01.2016 – 31.08.2016

Otrajā pārskata periodā ir turpināts darbs visos virzienos, kas aizsākti pirmajā pārskata periodā, sasniedzot visus otrajā pārskata periodā paredzētos rezultatīvos rādītājus:

 • 10 zinātniskās publikācijas kolektīvā monogrāfijā “Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi//Aspazija and Modernity: Gender, Nation, Creativity” (Zinātne, 2016); rakstu autores: A. Cimdiņa, E. Buceniece, M. Kūle, N. Šroma, Z. Kārkla, E. Eglāja, A. Auziņa, S. Kušnere, I. Narodovska, L. Sproģe 
 • 6 referāti zinātniskajā seminārā “Dzimumsocialitāte, diversitāte un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā” (“Gender, Diversity and Interactions in Latvia and Norway”) Oslo Universitātē (2016.gada 9.martā).

Publicēti arī 2 zinātniski raksti “Sieviete kā simbolisks resurss” (Deniss Hanovs) un “Vīriešu kustības Rietumu kristietībā no 19. līdz 21. gadsimtam” (Valdis Tēraudkalns) starptautiski recenzētā zinātnisku rakstu krājumā “Dzimtes konstruēšana III” (2016.). Turpinās darbs pārējo plānoto starptautiski recenzēto zinātnisko publikāciju sagatavošanā.

Organizējot un piedaloties projekta rezultātu izplatīšanas aktivitātēs, ir stiprināta projekta partnerinstitūciju (Latvijas Universitāte, Dzimumsocialitātes pētījumu centrs Oslo Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija) zinātniskā sadarbība:

 • Seminārs “Dzimumsocialitātes un feminisma studiju metodoloģija” Rēzeknē 2016.gada 11.-12.februārī. Semināra programma.
 • Seminārs “Dzimumsocialitāte, diversitāte un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā” Dzimumsocialitātes pētījumu centrā Oslo Universitātē 2016.gada 9.martā. Semināra programma.

Visās četrās darba grupās (WP) ir turpināts izpētes darbs un pētījumu rezultātu izplatīšanas aktivitātes, aptverot sekojošus tematiskos virzienus:

 • Feminisma un dzimumsocialitātes studiju vēsture, teorija un recepcija Latvijā//History, Theory and Reception of Feminism and Gender Studies in Latvia; 
 • Dzimums, literatūra, politika un sieviešu teksti//Gender, Literature, Politics, and Women’s Texts; 
 • Dzimums, valstiskums un etniskās/nacionālās minoritātes//Gender, Nation-Building and Ethnic/National Minorities; 
 • Postokoloniālais diskurss dzimumsocialitātes, kultūras un sabiedrības studijās// Postcolonial Discourse in Gender, Culture and Society Studies.

Lai aktivizētu dzimumsocialitātes jautājumu izpēti visā tās tematisko jomu (thematic area) daudzveidībā - Politiskā vēsture; Vispārējā un salīdzinošā literatūrzinātne, literatūras kritika, literatūras teorijā; Baltijas un slāvu valodas un literatūras; Skandināvu valodas un literatūras; Sociālo zinātņu vēsture un filozofija; Sociālā darba sociālo pārmaiņu teorija; Kultūras antropoloģija, etnoloģija; Sistemātiskā filozofija, ētika, estētika, metafizika, epistemoloģija, ideoloģija - ir veikts intensīvais darbs dzimumsocialitātes un feminisma studiju kā izteikti starpdiciplināras pētījumu jomas teorētiski metodoloģisko jautājumu iztirzāšanai un terminoloģijas jaunrades/adaptācijas latviešu valodā aspektam (Rēzeknes un Oslo semināri).

Sadarbībā ar valsts institūcijām (Labklājības ministriju), pašvaldībām (Rēzekne) un NVO ir īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz projekta rezultātu izplatību un popularizēšanu rīcības politikas veidošanai (rekomendācijām dzimumu līdztiesības politikas īstenošanā praksē):

 • Ausma Cimdiņa 2016.gada 11.martā piedalījās starpdisciplinārā akadēmiskā diskusijā “Dzimte? Dzimums?” par aktuāliem dzimumu līdztiesības terminoloģijas adaptācijas latviešu valodā jautājiem. Diskusijas organizētāji: Labklājības ministrija un LU SZF. Diskusijas videotranslācija
 • Nataļja Šroma (WP1) 2016.gada 31.maijā diskutēja par projekta saturu programmas “Teorija par visu” (Теория всего) Latvijas Radio 4 ietvaros. Programmas arhīvs.

Glosārija/terminoloģijas vārdnīcas šķirkļu saraksts (tematiskais lauks “Kultūras feminisms”) ir izstrādāts un apspriests kopā ar Norvēģijas pētniekiem (Rēzeknes seminārā “Dzimumsocialitātes un feminisma studiju metodoloģija” 2016.gada 12.februārī). Vārdnīcas šķirkļi ir melnrakstu sagatavošanas stadijā, publikācija tiks realizēta 2017.gadā.

Pētniecības projekta pievienoto vērtību veido sinerģija ar Stipendijas aktivitāti (projektā “Mobilitāte valodu, kultūras un dzimumsocialitātes studijās”): ir notikusi studentu mobilitāte uz Oslo Universitātes Dzimumsocialitātes pētījumu centru (A.Auziņa). Sinerģijas rezultāti un Norvēģijas kolēģu pieredze ir integrēta promocijas darba izstrādē un projekta pētījumos (glosārija šķirkļi).

DSP studentes (Anna Auziņa, Sigita Kušnere) un pēcdoktorantūras pētnieki (Dr. philol. Zita Kārkla, Dr.Philol. Pauls Daija, Dr.Philol. Anastasija Vedela) ir iekļauti pētniecības aktivitātēs, integrējot projekta rezultātus promocijas darba izstrādē un/vai turpmākajos pētījumos. 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Tehnoloģiju pārnese minerālo resursu izmantošanā senākos laikos
Projekta finansējums
480850.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
Projekta Nr.
NFI/R/2014/062
Partneris
Museum of Cultural History University of OSLO
P.O. Box 6762 St. Olavs plass, OSLO, 0130
Latvijas Universitātes Vēstures institūts
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Piesaistot norvēģu speciālistus, no tehnoloģiju pārneses skatupunkta tiks aplūkota krama apstrāde akmens laikmetā, kā arī dzelzs ieguves tehnoloģiju attīstība Latvijas teritorijā. Tiks veikta krama rīku tehniskā analīze; notiks arheoloģiskie izrakumi kādā dzelzs manufaktūras vietā; tiks rekonstruēta sena dzelzs ieguves krāsns; pētījuma rezultātus apkopos publikācijās starptautiskos zinātniskos žurnālos.

Paveiktais no 01.02.2016. līdz 30.09.2016.

Projekta 2. atskaitīšanās periodā eksperti no Norvēģijas un Latvijas plaši pētījuši muzejos uzglabātās krama atradumu kolekcijās, analizējot krama apstrādes tehnoloģiju attīstību visa Latvijas akmens laikmeta garumā, apmainoties ar pieredzi un plānojot projekta ietvaros sagatavojamās publikācijas.

Šajā periodā dzelzs ieguves eksperti izskatījuši ar seno dzelzs ieguvi saistītos materiālus un dokumentāciju, kas glabājas Latvijas muzejos, un sastādījuši divas datubāzes un ziņojumu, kas kalpo kā pamats publikāciju sagatavošanai. Lauka pētījumu sezona aizsākās ar bijušās Kurzemes un Zemgales hercogistes (mūsdienu Latvijas teritorijas rietumu un dienvidu reģioni) 17. un 18. gs. dzelzs manufaktūru apzināšanu, kurai sekoja izrakumi Asaru manufaktūrā, kas reizē kalpoja arī kā studentu prakse. Lauka pētījumu gaitā ievākti arī paraugi laboratoriskajām analīzēm.

Dzelzs ieguvei veiksmīgi izmantota rekonstruētā dzelzs laikmeta krāsns, sniedzot vērtīgas atziņas par senajām ražošanas metodēm un vienlaicīgi kalpojot par izglītojošu atrakciju muzeja apmeklētājiem.

Paveiktais līdz 31.01.2016.

Pirmajos projekta mēnešos Latvijas puses krama apstrādes tehnikas eksperti veidojuši datubāzi, gatavojoties kopīgiem pētījumiem par nažveida šķilu tehniku akmens laikmetā, kas tiks uzsākta Norvēģijas puses ekspertu vizītes laikā 2016. gada aprīlī. Dzelzs ieguves pētījumos iesaistītie Latvijas puses eksperti tikmēr gatavojuši datubāzi ar dokumentāciju un paraugiem, kas saistīti ar dzelzs ieguvi, aptverot laikposmu no dzelzs laikmeta līdz agrajiem jaunajiem laikiem, kā arī specializētu ĢIS datubāzi par Kurzemes hercogistes dzelzs manufaktūrām, kuras kopīgi ar norvēģu speciālistiem izmantos viņu vizītes laikā Latvijā.

Jau rudenī Latvijas puses dzelzs ieguves speciālisti (astoņu cilvēku grupa) devās septiņu dienu ilgā vizītē uz Norvēģiju, kur iepazinās ar vēsturiskajām un arheoloģiskajām dzelzs ieguves vietām; viņus pavadīja norvēģu puses eksperti.

Šobrīd tiek plānoti 2016. g. pavasarī, vasarā paredzētie lauka pētījumi, un radušās pirmās idejas kopīgu publikāciju tēmām. Latvijas Universitātes konferencē 2016. g. 5. februārī nolasīti trīs referāti par pētījumiem projekta ietvaros.

Projekta jaunumi pieejami arī Facebook profilā: www.facebook.com/TechnologyTransferLithicAndIron.

 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
ES politikas ietekme uz augstākās izglītības uz zinātnes sistēmas pārmaiņām Norvēģijā un Latvijā
Projekta finansējums
628821.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.06.2015 - 28.02.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/006
Partneris
Rīgas Ekonomikas augstskola
Strēlnieku iela 4a, LV 1010 RĪGA
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV–1658, Latvija
Ziemeļvalstu inovāciju, zinātniskās darbības un izglītības pētījumu institūts
Wergelandsveien 7 , OSLO, N-0167

Projekts vērtēs augstākās izglītības uz zinātnes telpas veidošanos Norvēģijā un Latvijā Eiropas politikas dokumentu (Eiropa 2020, Apvārsnis 2020, Boloņas reformas, Lisabonas stratēģijas) kontekstā. Projekta fokuss būs uz augstākās izglītības un zinātnes institūtu pārvaldības kapacitāti, ņemot vērā, ka Latvija jau ir iekļāvusies Eiropas augstākās izglītības telpā, bet Norvēģija ir motivēta pievienoties ES politikas nostādnēm augstākajā izglītībā.

Projektā paveiktais līdz 31.01.2016.

Projekta mērķis ir analizēt Eiropas Savienības (ES) jaunākos politikas dokumentus augstākās izglītības un zinātnes jomā, lai pētītu augstākās izglītības institūcijas vidi, kas ietver inovācijas, zināšanās balstītu attīstību, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmisko uzņēmējdarbību. Uz šo brīdi ir izveidots analītiskais ietvars “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas transformācijām Norvēģijā un Latvijā. Šis ietvars definē jēdzienu – augstākās izglītības iestāžu Eiropeizācija un nosaka politikas ieviešanas veidus augstākās izglītības telpā. Papildus ir izveidots nacionālais ietvardokuments, kas definē pētījumu teorētisko ietvaru un pētāmos jautājumus datu turpmākajai apkopošanai, kā arī analizē līdzšinējo Latvijas līdzdalību ES Ietvarprogrammās. Šie divi dokumenti ir izveidojuši bāzi datu turpmākajai apkopošanai – situāciju analīzes protokolam un anketēšanas vadlīnijām.

Jaunākie rezultāti ir prezentēti divās sesijās Latvijas Universitātes 74. gadskārtējā konferencē. Ir izveidotas divas mājaslapas, lai informētu akadēmisko vidi un plašāku sabiedrību par projekta progresu. Kopumā, ar nelielām izmaiņām, projekts norit pēc plānotā grafika.

Projektā paveiktais līdz 30.09.2016.

Projekta turpināja ir analizēt ES jaunākos politikas dokumentus augstākās izglītības un zinātnes jomā, lai pētītu augstākās izglītības institūcijas vidi, kas ietver inovācijas, zināšanās balstītu attīstību, intelektuālā īpašuma tiesības un akadēmisko uzņēmējdarbību. Pētījumi tiek balstīti uz iepriekšējā periodā izveidoto analītisko ietvaru “ES politikas ietekme uz augstākās izglītības un zinātnes sistēmas transformācijām Norvēģijā un Latvijā” un nacionālo ietvardokumentu.

Uz šo brīdi ir identificēti četri elementi, kas ietekmē augstākās izlītības un pētniecisko kapacitāti:

 • politikas veidošanas kapacitāte (nospraustie mērķi, sagaidēmie rezultāti, augstskolu politikas sasaiste ar citām politikām, politikas ieviešanas process u.c.),
 • juridiskā kapacitāte (normatīvo dokumentu bāze, akreditācijas sistēma, valsts iestāžu potenciāls u.c.),
 • finanšu kapacitāte (tajā skaitā nacionālie resursi and Europas finasējums, piem. Horizon 2020, Erasmus+, u.c.),
 • informācijas kapacitāte (procesu mērījumi, labās prakses un pieredzes apgūšana u.c.).

Jaunākie rezultāti ir prezentēti vairākās konferencēs, t.sk. RTU 57. Konferencē, Politikas pētījumu Eiropas konsorcija konferencē Prāgā, Čehijā, Starptautiskā konferencē Romā un Starptautiskās Salīdzinošās Izglītības asociācijas konferencē Vankuverā, Kanādā. Tiek uzturēta projekta mājaslapa http://transfer.rtu.lv/, lai informētu akadēmisko vidi un plašāku sabiedrību par projekta progresu. Kopumā, ar nelielām izmaiņām, projekts norit pēc plānotā grafika.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Adrese
Aizkraukles 1, LV-1006, Rīga
Projekta nosaukums
Dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču efekti: focus uz īso peptīdu pielietojuma iespējām demences terapijā
Projekta finansējums
490089.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/023
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Partneris
Latvijas Universitāte
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu Alcheimera slimības (AD) ārstēšanas stratēģiju un pilnveidot un sekmēt pētniecības turpmāku attīstību Latvijā, pamatojoties uz ilgtermiņa sadarbības izveidošanu starp OSI, LU un UiO.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/019 un Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/045. Projekta NFI/R/2014/023 ietvaros Latvijas doktoranti Norvēģijā apgūs stereotaktiskās peļu ķirurģijas un infūzijas metodes. Iegūs papildu zināšanas, piedaloties konsorcija rīkotajos semināros. Projekta ietvaros iegūtās zināšanas ļaus būtiski uzlabot ārstēšanas pieejas amiloīda ekstrūzijai pār smadzeņu šķēršļiem (antivielu balstītas vai ABC transporter balstītas). Projekta NFI/R/2014/045 ietvaros LU doktoranti un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti projekta komandas darbā, pielāgojot to studiju plānus un paredzot mācību vizītes Oslo universitātes slimnīcā saistībā ar Stipendiju aktivitāti. Konsorcija aktivitātes tiks plānotas sinerģijā ar Stipendiju aktivitāti, paredzot pētniecības komandas mobilitāti un pieredzes apmaiņu starp LU un Oslo universitātes slimnīcu. Galvenais vizīšu mērķis ir standarta procedūru izstrāde EVs izolācijai no biofluīdiem un zināšanu apguve EV atbrīvošanas un uzņemšanas mehānismu pētījumos.

2016. gada 15. februārī projekta partnera – Oslo Universitātes – pārstāvji piedalījās Programmas komitejas un Sadarbības komitejas sanāksmē, kur sniedza prezentāciju par projekta progresu, sagaidāmajiem rezultātiem un Norvēģu pētnieku un akadēmiskā personāla iesaisti pētniecības un stipendiju projektu aktivitātēs. Prezentācija:?d=2016_02_15_eez_023.pdf

Paveiktais līdz 31.12.2015.

Pārskata periodā, izmantojot kodolmagnētiskās rezonanses un Tioflavīna T metodes, veikti in vitropētījumi starp β-amiloīda (Aβ) peptīdu fragmentiem. Testēti Aβ peptīdi (gan pilna garuma, gan heksapeptīdiem), kam ir A2V un A2T mutācijas. Šo testu rezultātā noteikti optimālie testu veikšanas apstākļi un optimālā molārā un Aβ peptīdu attiecība. Savukārt, LU zinātnieki veic īso peptīdu pētījumus in vivo, izmantojot uzvedības un kognitīvos testus, kā arī ex vivo (imunohistoķīmiskās krāsošanas un rietumu blotinga metodes).  Pētījumi  notiek ciešā sadarbībā starp visiem trim projekta partneriem – LU, OSI un Oslo Universitāti.  Izstrādāta pētījumu metodoloģija un veikta references savienojumu pārbaude  iegūtā informācija tiek apstrādāta zinātnisko rakstu sagatavošanai.


Paveiktais OSI laika posmā no 01.05.2015. līdz 31.07.2015.

Veikts dažādu beta-amiloīda peptīdu sekvenču ekspresijas konstrukciju dizains un sagatavošana:
1) beta-amiloīda peptīds 1-40;
2) beta-amiloīda peptīds 1-42;
3) beta-amiloīda peptīds 1-42 ar mutāciju A2V;
4) beta-amiloīda peptīds 1-42 ar mutāciju A2T.
Uzsākts darbs pie šo peptīdu producēšanas un attīrīšanas.
Publicēts 10.08.2015.


Paveiktais OSI laika posmā no 01.08.2015. līdz 31.10.2015.

Pārskata periodā OSI producēti, attīrīti un pētīti dažādi beta-amiloīda peptīdu sekvenču  varianti.
Tālākai izpētei tika iegūti šādi peptīdi:
1) beta-amiloīda peptīds 1-40;
2) beta-amiloīda peptīds 1-42;
3) beta-amiloīda peptīds 1-6 ar mutāciju A2V;
4) beta-amiloīda peptīds 1-6 ar mutāciju A2T.
Papildus minētajam, pārskata periodā veikta beta-amiloīda peptīda 1-42 un beta-amiloīda peptīda 1-6 ar mutāciju A2V  savstarpējās mijiedarbības sākotnējā izpēte.
Publicēts 09.11.2015


Paveiktais laika posmā no 31.01.2016. līdz 30.04.2016.

WP1
Pārskata periodā OSI ir radītas 2 jaunu peptīdu konstrukcijas, balstoties uz Aβ(A2V)1-6  ar diviem dažādiem peptīdu marķieriem (TAT-Aβ(A2V)1-6 un AntP-Aβ(A2V)1-6), ar mērķi sekmēt savienojumu nokļūšanu smadzenēs, pārvarot smadzeņu-asinsvadu barjeru. Papildus minētajam, izstrādāta jauna beta-amiloīdu un to variantu overekspresijas metode, un visi minētie savienojumi pašlaik atrodas izpētes procesā.
WP2
Lai izpētītu dažādu mutēto beta amiloīdu peptīdu pozitīvās īpašības, projekta norvēģu partnera profesora J. Pankes laboratorijā notiek in vivo eksperimenti (ar dažādiem beta-amiloīda peptīdiem pildītu Alzet pumpju ķirurģiska implantēšana). LU pētnieki veic īso peptīdu pētniecību, izmantojot in vivo modeļus (īstenojot uzvedības un kognitīvos testus) un ex vivo metodes (imūnhistoķīmijas metode un Western blota metode). Pārskata periodā turpinājās LU personāla stažēšanās Olso Universitātē, lai iegūtu pieredzi dzīvnieku datu bāzes apgūšanā, Alzet pumpju izmantošanā peļu operācijās, kā arī tika veikta metožu validācija. Publicēts 10.05.2016.

Paveiktais laika posmā no 30.04.2016. līdz 15.07.2016. 

Alcheimera slimība (AS) ir plaši izplatīta neirodeģeneratīva slimība, ar kuru ap 2040. gadu slimos ap 80 miljoniem pacientu. Līdz šim AS ārstēšanai piemērotas terapijas metodes nav pieejamas un tā joprojām ir liels izaicinājums pētniekiem visā pasaulē.

Vispētītākā AS patoloģiskā iezīme ir beta-amiloīda peptīdu ekstracelulāri izgulsnējušās senīlās amiloīda plātnītes. Šo patoloģiski konfigurētu proteīnu progresīva izgulsnēšanās un akumulēšanās smadzeņu audos izraisa plašu neirālu disfunkciju un gala rezultātā kopējās centrālās nervu sistēmas funkcionēšanas pazemināšanos.
Triju institūciju – Latvijas Organiskās sintēzes institūta, Latvijas Universitātes un Oslo Universitātes – sadarbības mērķis ir radīt jaunu metodi AS terapijā, kas balstītos uz iespēju šķīdināt amiloīda-beta agregātus centrālajā nervu sistēmā un to tālāku izvadīšanu caur asinsriti no smadzenēm.

OSI pētnieku grupa projektā ietvaros veic specifiskus strukturālu izmaiņu pētījumus, analizējot agregātu proteīnu aminoskābju sekvenci un sintezējot īsu struktūru peptīdus. Tiek veikts darbs pie hAβ un Aβ peptīdu mijiedarbības izpētes (līdz šim veikti testi ar Aβ(WT)1-6, Aβ(A2V)1-6, Aβ(A2T)1-6, mAβ1-42, Aβ(R5G), Aβ(Y10F) un Aβ(H13R) peptīdiem). OSI ir radītas 2 jaunu peptīdu konstrukcijas, balstoties uz Aβ(A2V)1-6 ar diviem dažādiem peptīdu marķieriem (TAT-Aβ(A2V)1-6 un AntP-Aβ(A2V)1-6), ar mērķi sekmēt savienojumu nokļūšanu smadzenēs, pārvarot smadzeņu-asinsvadu barjeru. Pētījumu rezultātā ir radīta beta amiloīdu un to variantu overekspresijas metode, kurā tiek pielietots zirnekļu zīda proteīna šķīdības marķieris. Visas iepriekšminētās jaunās konstrukcijas ir izpētes procesā, un līdz šim iegūtie rezultāti ir apkopoti sākotnējā manuskripta uzmetumā.

LU pētnieki veic īso peptīdu pētniecību, izmantojot in vivo modeļus (īstenojot uzvedības un kognitīvos testus) un ex vivo metodes (imūnhistoķīmijas metode un Western blota metode) ciešā sadarbībā ar abiem projekta partneriem – OSI un LU.

Lai izpētītu dažādu mutēto beta amiloīdu peptīdu pozitīvās īpašības, projekta norvēģu partnera profesora J. Pankes laboratorijā notiek in vivo eksperimenti (ar dažādiem beta-amiloīda peptīdiem pildītu Alzet pumpju ķirurģiska implantēšana), veikta Western blota metodes validācija toksisko amoloīda beta 42 un 40 noteikšanai transgēno peļu smadzenēs ar 6E10 antivielu, kas atpazīst gan APP proteīnu (~100 kDa) un amiloīda beta 42 un 40 (~ 4 kDa).

Projekts tiek īstenots sinerģijā ar aktivitātes „Stipendijas” projektu Nr.EEZ/NFI/S/2015/019 „Cilvēka kapitāla un zināšanu uzlabošana veselības zinātnēs ar iestāžu sadarbošanos un mobilitāti starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģijas universitātēm”. 2016.gada pirmajā pusē Oslo Universitātes Neiropatoloģijas departamenta laboratorijā ir stažējušies 6 LU medicīnas fakultātes studenti, 2 doktoranti, pētnieks-pēcdoktorants, kā arī viens vadošais pētnieks. Mobilitātes programmas ietvaros tika gūtas zināšanas darbā ar dzīvnieku datu bāzēm, apgūta Alzet pumpju ķirurģija darbā ar pelēm u.c. prasmes. Ir sagatavota metodoloģija un pārbaudīti tajā norādītie savienojumi, iegūtā informācija ir iekļauta manuskriptos, kas tiks publicēti Journal of Pharmacological Research.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē
Projekta finansējums
218432.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.06.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/010
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Partneris
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

Projekta ietvaros tiks izstrādātas vairākas jaunas jutīgas analītiskās metodes farmaceitisko produktu detektēšanai un kvantitatīvā satura noteikšanai apkārtējā vidē un pamatojoties uz izstrādātajām metodēm, plānots veikt vides paraugu monitoringu. Bez tam projekts paredz apkārtējā vidē izplatītāko farmaceitisko produktu bioakumulācijas principu izpēti un to bionoārdīšanās iespēju novērtēšanu, lai samazinātu to nevēlamu uzkrāšanos Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu EEZ/NFI/S/2015/003. Stipendiju projekts ietver tiešu sinerģiju zināšanu pārnesei ar pētniecības projektu, LU un Oslo universitātes akadēmiskajam personālam sadarbojoties abu projektu ietvaros. Pētniecības projekts sniegs iespēju iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par jaunāko masu spektrometrijas metožu attīstību un pielietošanu farmaceitisko produktu atlikumu izvērtēšanas un kontroles analīzē pārtikā un apkārtējā vidē.

Paveiktais līdz 30.09.2016

 1. Izstrādātā UAEŠH-AIMS analītiskā metode 24 vairāku klašu farmaceitisko produktu (FP) noteikšanai notekūdeņu paraugos;
 2. Pielietojot izstrādāto Orbitrap-AIMS metodi, iegūta datu kopa ar masspektrometriski kvantificētajiem 24 farmaceitisko vielu koncentrācijas līmeņiem, kas konstatēti Daugavgrīvas notekūdeņu attīrīšanas stacijā (NŪAS) ieplūstošajos notekūdeņos, novērtēta FP noārdīšanās efektivitāte attīrīšanas stacijā (pirmējā un otrējā attīrīšana, attīrītie izplūstošie ūdeņi)
 3. Publicēts zinātniskais raksts par izstrādātu masspektrometrijas metodes pielietojumu antibiotiku noteikšanai akvakultūras zivju paraugos;
 4. Publicēts zinātniskais raksts par izstrādātu gāzu hromatogrāfijas – augstas izšķirtspējas masspektrometrijas metodi un tās praktisko pielietojumu estradiola kvantitatīvai analīzei virszemes ūdeņos;
 5. Veikta pilsētas notekūdeņu attīrīšanas stacijā apstrādāto notekūdeņu ekotoksikoloģiskā izpēte;
 6. Iesākti pētījumi par FP bionoārdīšanās īpatnībām – izvērtēta P. fluorescens AM11un Micrococcus luteus baktēriju augšana un reaģētspēja 29 farmaceitisko savienojumu ietekmē;
 7. Sniegtas divas mutiskās prezentācijas par DP-2 un DP-3 rezultātiem 74 ikgadēji rīkotajā starptautiskajā Latvijas Universitātes konferencē (Latvijas Universitātē, Latvija);
 8. Publicēšanai iesniegti divi pilnā teksta zinātniskie raksti un viens zinātniskās konferences raksts;
 9. Pētniecības aktivitātēs iesaistīti jauni zinātnieki, tostarp divi doktori (Dr.chem. V. Bartkevičs, Dr.chem. S. Ābele), divi jaunie doktori (Ph.D.) un divi M.sc. studenti.

2016. gada 15. februārī projekta partnera – Oslo Universitātes – pārstāvji piedalījās Programmas komitejas un Sadarbības komitejas sanāksmē, kur sniedza prezentāciju par projekta progresu, sagaidāmajiem rezultātiem un Norvēģu pētnieku un akadēmiskā personāla iesaisti pētniecības un stipendiju projektu aktivitātēs.

Prezentācija pieejama šeit: 
?d=R_010_present_Silvja.ppt

Paveiktais līdz 31.01.2016

 1. Projekta īstenošanas rezultātā ir izstrādāta un validēta jutīga analītiskā metode farmaceitisko savienojumu atlikumu noteikšanai biotas paraugos ar šķidruma hromatogrāfijas – masspektrometrijas metodi;
 2. UHPLC-Orbitrap-HRMS metode tika pielietota farmaceitisko savienojumu noteikšanai ūdens un biotas paraugos;
 3. Projekta ietvaros ir izstrādāta jutīga analītiskā metode steroīdu noteikšanai ūdens paraugos, pielietojot augstas izšķirtspējas masspektrometriju. Metode tika izmantota estradiola noteikšanai ūdens paraugos no lielākajām Latvijas pilsētām;
 4. Ir uzsākti ietekmes pētījumi par farmaceitisko savienojumu biodegradāciju, novērtēta baktērijas P. fluorescens AM11 augšanas un atbildes reakcijas uz 29 farmaceitisko vielu klātbūtni;
 5. WP2 un WP3 rezultāti tika prezentēti trīs konferencēs (mutiska / stenda ziņojumi);
 6. Tika attīstīta sinerģija starp pētniecības un stipendiju aktivitātēm, īstenojot LU akadēmiskā personāla vizīti uz Oslo Universitāti. Vizītes laikā tika apspriestas pētniecības projekta idejas un īstenota pieredzes apmaiņa, nodrošinot zināšanu pārnesi, lai iegūto informāciju nākotnē varētu integrēt LU ķīmijas fakultātes studiju kursā;
 7. Pētniecības aktivitātēs ir iesaistīti jauni pētnieki, tostarp viens Ms.Chem. un viens doktorantūras students.

 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Sadarbība izglītībā starp Norvēģiju un Latviju efektīvai riska novērtējuma izveidei un farmācijas atlieku kontrolei
Projekta finansējums
5971.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 31.12.2015
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/003
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Vadims Bartkevičs
Tālrunis: +37126444153
E-pasts: vadims.bartkevics@lu.lv

Partneris
Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@admin.uio.no;
www.uio.no

Elsa Lundanes
Tālrunis +4722855553
E-pasts: elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Kopējais mobilitātes mērķis ir veicināt akadēmiskā personāla zināšanu un pieredzes apmaiņu starp LU un OU. Mobilitātē iesaistītais akadēmiskais personāls strādā ar piesārņojošo vielu draudiem un to ietekmi uz vidi Latvijā un Norvēģijā, izveidojot ekoloģiskās uzraudzības un pārtikas drošības sistēmas, piemēram, ietekmes faktoru novērtēšanas metodes, ieteicamās kontroles, lai novērstu draudus cilvēku veselībai, ekonomiskajiem guvumiem un videi. Projekta ietvaros paredzēta tikai akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/010. Stipendiju projekts ietver tiešu sinerģiju zināšanu pārnesei ar pētniecības projektu, LU un Oslo universitātes akadēmiskajam personālam sadarbojoties abu projektu ietvaros. Pētniecības projekts sniegs iespēju iegūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par jaunāko masu spektrometrijas metožu attīstību un pielietošanu farmaceitisko produktu atlikumu izvērtēšanas un kontroles analīzē pārtikā un apkārtējā vidē.

Pirmajā pārskata periodā (01.08.2015.-31.10.2015.) projektā notikusi akadēmiskā personāla atlase dalībai mobilitātes aktivitātēs. Konkursā rezultātā izvēlēti asociētais profesors Dr. Vadims Barkevičs, profesors Dr. Artūrs Vīksna un profesore Dr. Silvija Ābele. Plānots, ka izvēlētie kandidāti 2015.gada novembra beigās-decembra sākumā dosies uz sadarbības partnera institūciju – Oslo universitāti, lai apspriestos par farmaceitisko atlikumu sastopamību Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē, veiktu praktiskās apmācības farmaceitisko sastāvdaļu analīzei apkārtējā vidē un to sastopamības datu un risku novērtēšanas un kvalitātes kontroles procedūrām saistībā ar farmaceitisko savienojumu atlikumu sastopamības analīzēm. Tā kā projekts tiek īstenots sinerģijā ar pētniecības projektu Nr. NFI/R/2014/010 “Zinātniskās kapacitātes veidošana farmaceitisko produktu atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē”, plānotās mobilitātes aktivitātes tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar pētniecības projekta aktivitātēm, ietverot ne tikai praktiskās apmācības analīžu veikšanā, bet arī diskusijas par pētniecības projekta programmas attīstības stratēģiju – instrumentālo parametru atlasi, paraugu tipu izvēli un paraugu atlases vietām.

 

2016. gada 15. februārī projekta partnera – Oslo Universitātes – pārstāvji piedalījās Programmas komitejas un Sadarbības komitejas sanāksmē, kur sniedza prezentāciju par projekta progresu, sagaidāmajiem rezultātiem un Norvēģu pētnieku un akadēmiskā personāla iesaisti pētniecības un stipendiju projektu aktivitātēs.
Prezentācija pieejama šeit: ?d=91183_R_010_present_Silvja.ppt

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
Projekta finansējums
41302.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.10.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/031
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Nils Rostoks
Tālrunis: +37167034862
E-pasts: nils.rostoks@lu.lv

Partneris
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija

E-pasts: bmc@biomed.lu.lv
http://bmc.biomed.lu.lv/en/

Anna Zajakina
Tālrunis: +37129150597
E-pasts: anna@biomed.lu.lv

Oslo Universitāte, Medicīnas pamatnozaru institūts
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: sekretariatet@basalmed.uio.no
http://www.med.uio.no/imb/english/

Gareth Sullivan
Tālrunis: +4722851415
E-pasts: gareth.sullivan@medisin.uio.no

Oslo Universitāte, Klīniskās medicīnas institūts
P.O. Box 1072, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uio.no
http://www.uio.no/english

Alexandre Corthay
Tālrunis: +4723074109
E-pasts: alexandre.corthay@ibv.uio.no

Saskaņā ar Latvijas universitātes stratēģisko plānu 2010-2020 tiek novērtēta studentu aktīva iesaistīšanās mobilitātes shēmās, kas veicina studentu apmācības izcilību, uzlabojot studentu nodarbinātību pēc studijām. Saskaņā ar LU stratēģiskajiem dokumentiem mobilitāte ir uzskatāma arī kā svarīgs instruments personāla akadēmiskās kvalifikācijas paaugstināšanā.
Sadarbība starp LU, LBMC un OU nodrošinās zināšanu pārnesi un starptautiski konkurētspējīgu pētniecību kā rezultātā tiks sagatavotas augstas kvalitātes publikācijas. Tāpēc šai sadarbībai ir nepārprotams potenciāls, lai sniegtu jaunas karjeras iespējas iesaistītajiem jaunajiem zinātniekiem. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/051. Pētniec ības projekts ietver pasākumus, kas saistīti ar jauno zinātnieku apmācību. Pētniecības projektā paredzēts iesaistīt arī talantīgākos un motivētākos studentus, kas projekta ietvaros izstrādās savus pētījumu darbus. Studenti apmeklēs Norvēģu partnera laboratorijas, lai apgūtu tādas metodes un tehnikas, kas Latvijā netiek pielietotas, kā arī pildītu specifiskus uzdevumus projekta ietvaros (Darba pakas 4, 7 un 8). Plānots, ka maģistra grāda studenti piedalīsies darba paku aktivitātēs, tai skaitā, alphavirus vektoru terapeitiskajos izmeklējumos, ksenotransplantētu modeļu gēnu pētījumos, kā arī apmeklēs Oslo univesitātes slimnīcas laboratoriju, lai apgūtu makrofāgu izolācijas un stimulācijas metodes (2-3 nedēļas). Studenti dalīsies savā pieredzē par iegūtajām zināsanām jauno metožu pielietošanai LBMC.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Intelektuālā kapitāla stiprināšana un pieredzes apmaiņa starp ģeogrāfiem Latvijā un Norvēģijā
Projekta finansējums
72974.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
30.06.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/009
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv
Zaiga Krišjāne
Tālrunis: +37129153746
E-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv

Partneris
Norvēģijas Arktiskā universitāte
Bok 5060 Langnes, Tromso, N-9037, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uit.no
www.en.uit.no
Marit Aure
Tālrunis: +4741240034
E-pasts: marit.aure@uit.no

Bergenas Universitāte
Muséplass 1, Postboks 7800, Bergen, N-5020, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uit.no
www.uit.no 
Kerstin Potthoff
Tālrunis: +4755583093
E-pasts: kerstin.potthoff@geog.uib.no

LU studiju programmas ģeogrāfijā piedāvā studiju kursus, kas saistīti ar plānošanu, diemžēl vietējās attīstības un lauku ainavu izmantošanas potenciāla aspekti tajās tiek tikai daļēji tajos ietverti. Līdz ar to Ģeogrāfijas departaments ir ieinteresēts šo jautājumu attīstībā, veicot akadēmiskā personāla pieredzes apmaiņu un studentu iesaisti starptautiskajā sadarbībā. Papildus, akadēmiskā personāla apmaiņas vizītes un studentu mobilitāte sekmēs arī uzlabotu teorētisko un metodoloģisko starpnozaru risinājumu izstrādi, lai pētītu jauniešu mobilitāti Eiropā. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Mobilitāte politikas zinātnē un socioloģijā
Projekta finansējums
109568.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.09.2015 - 31.08.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/024
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv
Iveta Reinholde
Tālrunis: +37129127742
E-pasts: iveta.reinholde@lu.lv

Partneris
Ostfoldas Universitāte
Bra veien 4, Halden, 1757, Norvēģija

E-pasts: postmottak@hiof.no
www.hiof.no
Henrik Sætra
Tālrunis: +4769215275
E-pasts: henrik.satra@hiof.no

Oslo and Akershus Lietišķo zinātņu universitāte
P.O. Box 4 St. Olavs plass, Oslo, N-0130, Norvēģija

E-pasts: postmottak@hioa.no
www.hioa.no
Kristel Mari Skorge
Tālrunis: +4722453510
E-pasts: kristel-mari.skorge@hioa.no

Vispārējais projekta mērķis ir paaugstināt mācību un pētniecības kapacitāti augstākajās izglītības iestādēs Latvijā un Norvēģijā. Šī projekta mērķis ir paaugstināt studentu un mācībspēku mobilitāti un tās kvalitāti starp partneriestādēm politikas zinātnes, valsts pārvaldes un socioloģijas jomās.
Personāla un studentu mobilitāte radīs ilgtermiņa rezultātus abām pusēm, izmantojot:
- izstrādāto kopīgo studiju kursu;
- izstrādāto mācību plānu kopīgai studiju programmai un mūžizglītības moduļiem;
- kopīgas pētniecības darbības.                                          

Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumu studijās
Projekta finansējums
89451.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/022
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Ausma Cimdiņa
Tālrunis: +3717034859
E-pasts: ausma.cimdina@lu.lv

Partneris
Islandes Universitāte
Sæmundargötu 2, Reykjavík, 101, Islande

E-pasts: aripk@hi.is
http://www.hi.is
http://www.arnastofnun.is
Ari Pall Kristinsson
Tālrunis: +3545254442
E-pasts: aripk@hi.is

Tromso Universitāte
Hansine Hansens veg 18, Tromsø, 9019, Norvēģija

E-pasts: postmottak@uit.no
www.uit.no
Jørgen Fossland
Tālrunis: +4747702271
E-pasts: jorgen.fossland@uit.no

Oslo Universitātes Dzimumu pētniecības centrs
P.O. Box 1040 Blindern, Oslo, N-0315, Norvēģija

E-pasts: postmottak@stk.uio.no
http://www.stk.uio.no/english/
Hoffart, Amund Rake
Tālrunis: +4722858973
E-pasts: a.r.hoffart@stk.uio.no

Oslo Universitātes Veselības un sabiedrības institūts
Box 1072, Blindern, Oslo, NO-0316, Norvēģija

E-pasts: fa-admin@admin.uio.no
www.uio.no
Anne, Kveim Lie
Tālrunis: +4722850607
E-pasts: a.h.k.lie@medisin.uio.no

Islandes Universitātes Humanitārā skola
Aðalbygging Háskóla Íslands Sæmundargata 2, Reykjavík, 101, Islande

E-pasts: hug@hi.is
www.hi.is

Gunnella Thorgeirsdóttir
Tālrunis: +3545254406
E-pasts: gunnella@hi.is

"Oslo Universitātes Dzimumu pētniecības centrs (The Centre for Gender Research at the University of Oslo) ir lielākais Dzimumu pētniecības centrs Norvēģijā, tāpēc sadarbība veicinās izglītības kvalitātes uzlabošanos, LU studiju kursu saturā iekļaujot Norvēģijas pieredzi dzimumu līdztiesības jautājumos. Sadarbība ar Oslo Universitātes Veselības un sabiedrības institūtu ļaus apmainīties ar mācīšanas un pētniecības pieredzi mācību priekšmetu jomā, kas sniegs iegulīdjumu kopīga studiju kursa izveidē.
Īslandes pieredze plašākā Baltijas un Ziemeļvalstu kontekstā ir nozīmīga, jo abās valstīs ir kopīgas iezīmes valodas standartizācijas un valodu izglītības politikā. Projekts sniegts iespēju pilnveidot studiju vidi abās universitātēs, uzlabojot mācīšanas paņēmienus, attīstot akadēmisko tīklu, veicot akadēmiskā personāla un kompetences apmaiņu.
Sadarbība starp LU un Tromso Universitāti veicinās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pieredzi un attīstību gan teorētiskās valodniecības, gan Latvijas studiju jomā. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte. "

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektu Nr. NFI/R/2014/061. Doktora un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti pētniecības projektā, veicot datu vākšanu, sniedzot atbalstu un piedaloties zinātnisko publikāciju sagatavošanā par pētniecības projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, kā arī piedaloties projektā savu doktora darbu iztrādes gaitas ietvaros; pētniecības projektā iesaistīsies arī akadēmiskais personāls, izstrādājot lekciju kursu doktora grāda studentiem, kā arī jaunus studiju kursus, izmantojot Norvēģu pieredzi dzimumsocialitātes un sieviešu pētījumu jauājumos.
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Ekonomikas un vadības studiju studentu un pasniedzēju mobilitāte starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti
Projekta finansējums
19260.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/002
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv
Ramona Rupeika-Apoga
Tālrunis: +37129331977
E-pasts: rr@lu.lv

Partneris
Agderas Universitāte, Biznesa un likuma skola
Servicebox 422, Kristiansand, N-4604, Norvēģija

E-pasts: post@uia.no
www.uia.no
Ingunn Galteland
Tālrunis: +4738141171
E-pasts: Ingunn.galteland@uia.no

Projekta vispārējais mērķis ir izveidot, attīstīt un stiprināt izglītības sadarbību ekonomikas un vadības studiju jomā starp Latvijas Universitāti un Agderas Universitāti. Projekts sniegs iespēju abiem partneriem dalīties labās prakses pieredzē, sadarboties studentu mobilitātes projektos, veidos pamatu turpmākai akadēmiskā personāla sadarbībai starp abām universitātēm, kā arī paplašinās kopējās iespējamās pētniecības aktivitātes. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības studiju studentes pieredzes stāsts par studijām Agderas Universitātē:

Mans laiks apmaiņas studijās Kristiansandā, Norvēģijā bijis spilgtu iespaidu bagāts, pateicoties gan satiktajiem cilvēkiem, gan, bez šaubām, Norvēģijas iespaidīgajai dabai.

Mēs, starptautiskie studenti, tikām laipni sagaidīti un jau pirmajā nedēļā spēju pilnībā iejusties jaunajā vidē. Ikkatrs students, ko satiku, bija atvērts sarunām, kopīgi dalījāmiem pirmajos iespaidos, un tieši tad es apjautu, cik aizraujoši būs turpmākie mēneši. Šāda integrācija bija iespējama pateicoties veiksmīgi organizētajiem ESN pasākumiem, kas turpinājās arī semestra gaitā. Viens no spilgtākajiem, kas palicis atmiņā, ir starptautiskās vakariņas, kad dažādu kultūru pārstāvji katrs pagatavoja tradicionālo pašmāju ēdienu, ko katrs varējām nobaudīt. Maksimāls kultūru sajaukums uz viena šķīvja.

Lai gan lekcijas jau ir beigušās, jo maijs Norvēģijā ir sesijas periods, gribu pieminēt, ka studiju laiks paritēja novērojot, pielāgojoties un mēģinot orientēties plašajā skolas teritorijā un sistēmā kopumā. Turklāt tas pagāja pavisam nemanot. Agderas Universitāte ir izteikti laikmetīga, auditorijas aprīkotas ar visu nepieciešamo kvalitatīvai informācijas plūsmai, piemēram, visi pasniedzēji runā mikrofonos. Patīkami pārsteidza brīvais komunikācijas stils, kas valda starp lektoriem un studentiem. Sākotnēji gan bija nedaudz grūti adaptēties studiju grafikam - katrā priekšmetā atvēlēta tikai viena lekcija nedēļā, kura gan ilgsts 3-4, dažkārt pat 5h, un kur pēdējā stunda šķiet mūžīga.

Tomēr šāds grafiks viegli saderējās ar manām vēlmēm vairāk iepazīt šo valsti. Tepat, Kristiansandā, ir ievērojami daudz pastaigu vietu, pārgājieni jau ir daļa no nedēļas rutīnas. Esmu bijusi gan aiz polārā loka, kur redzēju arī kāroto ziemeļblāzmu, gan Norvēģijas tālākajā dienvidu punktā, iepazinusi Oslo un citas pilsētas. Tomēr visspēcīgāk atmiņā iesēdies brauciens uz Preikestolen, stāvu klinti, kuras virsotne ir gandrīz plakana, padarot to pat vienu no apmeklētākajām vietām Norvēģijā.

Lai gan tikai nelielu daļu no visa pieredzētā iespējams aprakstīt, varu teikt, ka pieredze ir bijusi vienreizēja. Tā kā skandināvu dzīvesstils, cilvēki, arhitektūra un daba ir man sirdij tuvi, tas padara šo apmaiņas braucienu vēl neaizmirstamāku. 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
Īstenotājs
Latvijas Universitāte
Adrese
Raiņa Bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Projekta nosaukums
Cilvēkkapitāla un zināšanu veselības zinātnēs uzlabošana, sadarbojoties institūcijām un organizējot mobilitātes starp Latvijas Universitāti un trīs Norvēģu universitātēm
Projekta finansējums
85514.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.08.2015 - 30.09.2016
Projekta Nr.
EEZ/NFI/S/2015/019
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Projekta īstenotāja kontaktinformācija

E-pasts: lu@lu.lv;
www.lu.lv

Juris Barzdins
Tālrunis: +37129267827
E-pasts: juris.barzdins@lu.lv

Partneris
Norvēģijas Zinātņu un tehnoloģiju universitāte, Sabiedrības veselības un vispārējās prakses departaments
Post box 8905 MTFS, Trondheima, 7491, Norvēģija

E-pasts: Ism-post@medsin.ntnu.no
www.ntnu.no / www.ntnu.edu
Aslak Steinsbekk
Tālrunis: +4773597574
E-pasts: aslak.steinsbekk@ntnu.nu

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: postmottak@admin.uio.no;
www.uio.no
Elsa Lundanes
Tālrunis +4722855553
E-pasts: elsa.lundanes@kjemi.uio.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

http://www.ous-research.no/biochemistry/
Alicia Llorente
Tālrunis: +4722781825
E-pasts: alillo@rr-research.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: ivar.gladhaug@rikshospitalet.no
www.uio.no
Jens Pahnke
Tālrunis: +4723071466
E-pasts: jens.pahnke@medisin.uio.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: k.i.birkeland@medisin.uio.no
www.uio.no
Kåre I. Birkeland
Tālrunis: +4723034587
E-pasts: k.i.birkeland@medisin.uio.no

Oslo Universitāte
Boks 1072 Blindern, Oslo, 0316, Norvēģija

E-pasts: jens.bollerslev@medisin.uio.no
www.uio.no

Jens Bollerslev
Tālrunis: +4723071923
E-pasts: jens.bollerslev@medisin.uio.no

Projekta mērķis ir paplašināt cilvēkkapitāla un zināšanu bāzi LU Medicīnas fakultātē, veicinot sadarbību pētniecības un attīstības jomā ar NTNU un Oslo Universitāti, attīstot partnerību un mobilitāti starp abu valstu universitātēm un palielinot LU kapacitāti un kompetenci. Ņemot vērā daudznozaru pētniecības darbības, kas tiek veiktas LU, ir nepieciešams uzlabot cilvēkkapitāla kompetences dažādās jomās, daloties zināšanās starp partneru augstskolām ar mērķi palielināt zinātnisko un mācību produktivitāti LU. Projekta ietvaros paredzēta gan studentu, gan akadēmiskā personāla mobilitāte.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Pētniecības aktivitātes projektiem Nr. NFI/R/2014/023 un NFI/R/2014/0451. Projekta NFI/R/2014/023 ietvaros Latvijas doktoranti Norvēģijā apgūs stereotaktiskās peļu ķirurģijas un infūzijas metodes. Tiks iegūtas papildus zināšanas, piedaloties konsorcija rīkotajos semināros. Projekta ietvaros iegūtās zināšanas ļaus būtiski uzlabot ārstēšanas pieejas amiloīda ekstrūzijai pār smadzeņu šķēršļiem (antivielu balstītas vai ABC transporter balstītas). Projekta NFI/R/2014/045 ietvaros LU doktoranti un maģistra grāda studenti tiks iesaistīti projekta komandas darbā, pielāgojot to studiju plānus un paredzot mācību vizītes Oslo universitātes slimnīcā saistībā ar Stipendiju aktivitāti. Konsorcija aktivitātes tiks plānotas sinerģijā ar Stipendiju aktivitāti, paredzot pētniecības komandas moblitāti un pieredzes apmaiņu starp LU un Oslo universitātes slimnīcu. Galnevias vizīšu mērķis būs standarta procdedūru izstrāde EVs izolācijai no biofluīdiem un zināšanu apguve EV atbrīvošanas un uzņemšanas mehānismu pētījumos.
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums
Studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte dabaszinātņu jomā starp Latviju un Norvēģiju
 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Adrese
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
Projekta nosaukums
Vizuāli kontrolējama vēža gēnu terapija kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem
Projekta finansējums
478440.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/051
Sinerģijas projekta Nr.
Mājaslapa
Partneris
Oslo University Hospital
Postboks 4950 Nydalen, OSLO, 0424
Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Aizkraukles 1, LV-1006, Rīga

Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt inovatīvu pretvēža terapijas stratēģiju, kura balstās uz gēnu terapijas vektoru pielietošanu kombinācijā ar potenciāliem ķīmijterapijas savienojumiem. Citokīnu kodējošie alfavīrusu vektori, kuri spēj regulēt audzēja mikrovidi un stimulēt pretvēža imunitāti, tiks pielietoti, lai bloķētu audzēja augšanu un metastazēšanu pēc ķīmijterapijas.  Ārstēšanas rezultāti tiks vizuāli kontrolēti, izmantojot peļu in vivo vizualizācijas sistēmu. Šis projekts veicinās Latvijas un Norvēģijas zinātnisko sadarbību vēža izpētes jomā un stimulēs inovatīvas vēža terapijas stratēģijas izstrādi preklīniskajos pētījumos.

Sinerģijas projekts
Tiek īstenots sadarbībā ar Stipendijas aktivitātes projektu Nr. EEZ/NFI/S/2015/031. Pētniec ības projekts ietver pasākumus, kas saistīti ar jauno zinātnieku apmācību. Pētniecības projektā paredzēts iesaistīt arī talantīgākos un motivētākos studentus, kas projekta ietvaros izstrādās savus pētījumu darbus. Studenti apmeklēs Norvēģu partnera laboratorijas, lai apgūtu tādas metodes un tehnikas, kas Latvijā netiek pielietotas, kā arī pildītu specifiskus uzdevumus projekta ietvaros (Darba pakas 4, 7 un 8). Plānots, ka maģistra grāda studenti piedalīsies darba paku aktivitātēs, tai skaitā, alphavirus vektoru terapeitiskajos izmeklējumos, ksenotransplantētu modeļu gēnu pētījumos, kā arī apmeklēs Oslo univesitātes slimnīcas laboratoriju, lai apgūtu makrofāgu izolācijas un stimulācijas metodes (2-3 nedēļas). Studenti dalīsies savā pieredzē par iegūtajām zināsanām jauno metožu pielietošanai LBMC.

Kopsavilkums par pirmo starpposma periodu (maijs-decembris 2015)

Pirmā projekta atskaites perioda laikā trīs iesaistītās zinātnieku grupas no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (LBMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) un Oslo Universitātes slimnīcas (OUS) ir pabeigušas darbu pie projekta aktivitātēm, kas veltītas audzēju modeļu izstrādei, kā arī zāļu kandidātu un vēža gēnu terapijas vektoru sintēzei. Audzēju imunoloģijas grupa, ko vada Dr. Corthay (OUS), ir detalizēti raksturojusi “Cilvēka nesīkšūnu plaušu vēža imūno šūnu kompozīciju” (manuskripts iesniegts publicēšanai). Iegūtās zināšanas kalpos par pamatu plānotajiem imunoterapijas eksperimentiem. Grupa ir arī izveidojusi no pacientiem iegūtu ksenotransplantu (PDX) peļu modeļus plaušu vēža pētniecībai, kas tiks pielietoti, lai pārbaudītu imunoterapijas protokolus ar alfavīrusiem. Tajā pat laikā Latvijas vēža gēnu terapijas grupa, ko vada Dr. Zajakina (LBMC), ir izveidojusi pirmos alfavīrusu vektorus, kas kodē terapeitisko gēnu kandidātus audzēja mikrovides reprogrammēšanai ar mērķi “apiet” imūno toleranci pret vēža šūnām krūts vēža un plaušu vēža modeļos. Jaunās konstrukcijas peļu un cilvēka interferona gamma un tumornekrozes faktora alfa ekspresijai tiks izmantotas kombinācijā ar prof. Dubura grupas (OSI) sintezētiem ķīmijterapijas savienojumiem. Tika iegūta virkne potenciālu gēnu piegādes aģentu, kas izstrādāti uz 1,4-dihidropiridīna bāzes (1,4-DHP), mainot dažādas alkilgrupas 1,4-DHP cikla 3., 4. un 5. pozīcijā (manuskripts iesniegts publicēšanai). Pie tam tika arī sintezēti un raksturoti elektrondonoru grupu un konjugētus elektronu akceptorus saturoši fluorescenti savienojumi ar mērķi iegūt polihromas zondes tuvā infrasarkanā starojuma (NIR) spektrā efektīvai fluorescentai vizualizācijai un zāļu izsekošanai in vivo. Bez tam LBMC grupa ar OUS kolēģiem ir pabeigusi proteoma analīzes eksperimentus, salīdzinot pret alfavīrusiem uzņēmīgas un neuzņēmīgas B16 peļu melanomas šūnas. Iegūtie rezultāti paver iespējas izstrādāt optimizētas audzēju tropisma uzlabošanas stratēģijas alfavīrusu vektoriem kā iedarbīgam vēža terapijas līdzekim. Kopumā projekta pirmā perioda laikā ir parādīta veiksmīga piedāvāto pētījuma ideju realizācija un iegūti produktīvi rezultāti projekta partneru sadarbības ietvaros.

Vairāk par EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmu “Pētniecība un stipendijas” var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv un Norvēģijas finanšu instrumenta mājaslapā: www.norwaygrants.org.

 

2015. gada maijs-jūlijs:
 • 12.05.2015 notika projekta kick-off telekonference;
 • ir iesākts darbs pie liposomālo nanodaļiņu konstruēšanas pretvēža terapeitisko gēnu un ķīmijterapijas savienojumu piegādei;
 • ir uzsākta alfavīrusu DNS vektoru konstruēšana un sintēze;
 • ir uzsākta cilvēku vēža PDX modeļu izstrādāšana.

2015. gada augusts-oktobris:
 • tika sintezēti pirmie lipofīlie nanodaļiņu veidojošie savienojumi un fluorescences zondes;
 • tika konstruēti un sintezēti jaunie pretvēža citokīnu ekspresējošie alfavīrusu vektori;
 • tika izstrādāts cilvēku vēža PDX modelis imūndeficītās pelēs.

2015. gada novembris- 2016. gada janvāris:
 • 17.11.2015 notika pārskata seminārs, kurā tika apspriesti projekta rezultāti un tālākie plāni;
 • tika iegūti pirmie dati par alfavīrusu spēju piegādāt un ekspresēt pretvēža citokīnus audzēju šūnās;
 • tika pārbaudītas jaunas fluorescentās zondes, kuras spēj nokrāsot vēža šūnas kultūrās;
 • tika uzsākti eksperimenti ar makrofāgu polarizāciju in vitro.

 

2016. gada februāris - aprīlis

Ir zināms, ka interferons-g (IFN-g) ir nozīmīgs faktors, kas uzlabo makrofāgu inflamatoro aktivāciju kā arī veicina makrofāgu M1 fenotipa iegūšanu caur Toll-like receptoru (TLR) aktivāciju. Tā kā M1 makrofāgiem ir novērotas anti-tumorigēnas un audzēja šūnas iznīcinošas funkcijas, tie varētu tikt izmantoti vēža imunoterapijā. Savukārt audzēja nekrozes faktoram-a (TNFa) arī piemīt audzēju-supresīvas īpašības. Lai gan TNFa ir potenciāls aģents audzēja imunoterapijā, būtu nepieciešama mērķtiecīga TNFa piegāde audzējā, lai ierobežotu aģenta toksicitāti.

Lai pārbaudītu citokīnus ekspresējošu, uz Semliki meža vīrusu (SFV) balstītu vektoru potenciālu audzēja imunoterapijā, tika izveidotas trīs jaunas uz SFV vektoru balstītas alfavīrusu konstrukcijas, kas saturēja mTNFa, mIFNg un hIFNg gēnus. Tika parādīta SFV vektoru spēja inficēt Lewis plaušu karcinomas (LLC) šūnas un efektīvi inhibēt to augšanu in vitro. Lai noteiktu, vai SFV-mIFNg iegūts mIFNg spēj paaugstināt makrofāgu aktivāciju caur TLR in vitro, SFV-mIFNg iegūtais mIFNg tika izmantots, lai aktivētu no kaulu smadzenēm iegūtus makrofāgus (BMDM) un novērtētu LLC šūnu augšanas inhibīciju. Tā kā SFV iegūta mIFNg funkcionalitāte in vitro tika parādīta divos neatkarīgos eksperimentos, tika secināts, ka no SFV iegūts mIFNg varētu tikt izmantots makrofāgu aktivācijas paaugstināšanā un audzēja supresīva fenotipa iegūšanā caur dažādu TLR aktivāciju.

Nākotnē ir paredzēts novērtēt SFV-mTNFa ietekmi uz audzēja augšanas inhibīciju in vivo kombinācijā ar SFV-mIFNg, kā arī pārbaudīt SFV-hIFNg konstrukta efektivitāti cilvēka plaušu audzēja ksenotransplantācijas modelī in vivo.


2016. gada maijs - jūlijs

Šī  perioda laikā trīs iesaistītās zinātnieku grupas no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (LBMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) un Oslo Universitātes slimnīcas (OUS) turpināja darbu pie projekta aktivitātēm saskaņā ar darba plānu. Sintezētie savienojumi (OSI) un vīrusu vektori (LBMC) tika izpētīti eksperimentos in vitro un in vivo izveidotos audzēju modeļos (OUS). Pirmie iegūtie rezultāti parādīja, ka makrofāgu stimulējošo citokīnu ekspresējošie Semliki meža vīrusa vektori spēj aktivēt audzēju makrofāgus specifisko TLR ligandu klātbūtnē. Terapija ar SFV vektoriem atsevišķi vai kopā ar TLR ligandiem tika izpētīta audzēju augšanas inhibēšanas eksperimentos (OUS). Rezultāti demonstrēja pozitīvu terapeitisku efektu, pielietojot šo ārstēšanas stratēģiju.

Papildus tam, OSI sintezētie fluorescentie savienojumi parādīja augstu potenciālu šūnu vizuālajai detekcijai in vivo peļu modeļos. Šie jaunie savienojumi ar fluorescences īpašībām infrasarkanajā spektrā tiks tālāk izmantotas, lai izveidotu teranostikumus vēža diagnostikai un terapijai.

Trīs publikācijas tika nopublicētas šī projekta ietvaros:

1. Joly-Battaglini A, Hammarström C, Stankovic B, Aamodt H, Stjärne J, Brustugun OT, Helland Å, Øynebråten I, Corthay A. "Rituximab efficiently depletes B cells in lung tumors and normal lung tissue" F1000Res. 2016 Jan 8;5:38. doi: 10.12688/f1000research.7599.1.;

2. Rufus Smits, Baiba Turovska, Sergey Belyakov, Aiva Plotniece, Gunars Duburs "Synthesis of 5-carboxy-6-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-pyridone derivatives and their electrochemical oxidation to 2-pyridones. Chemical Physics Letters", Volume 649, April 2016, Pages 84–87;

3. Jelena Vasilevska, Gustavo Antonio De Souza, Maria Stensland, Dace Skrastina, Dmitry Zhulenvovs, Raimonds Paplausks, Baiba Kurena, Tatjana Kozlovska, Anna Zajakina. "Comparative protein profiling of B16 mouse melanoma cells susceptible and non-susceptible to alphavirus infection: effect of the tumor microenvironment. Cancer Biology & Therapy. Accepted for publication".

 

2016. gada augusts - decembris

Trešajā atskaites periodā trīs iesaistītās zinātnieku grupas no Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (LBMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) un Oslo Universitātes slimnīcas (OUH) turpināja projektā paredzētās aktivitātes saskaņā ar darba plānu. Sintezētie fluorescentie zāļu kandidāti (LIOS) tika testēti in vitro un in vivo peļu modeļos, kas izveidoti OUH. Sākotnējie rezultāti liecina, ka fluorescentie savienojumi var tikt vizualizēti in vivo infrasarkanā starojuma spektrā. Piedevām vairāki sintētiskie savienojumi, 1,4-DHP atvasinājumi, tika atlasīti kā pretvēža līdzekļi tiem piemītošo polifunkcionālo īpašību dēļ, ieskaitot augstu antiproliferācijas un gēnu piegādes potenciālu. Šīs zāles tiks testētas Lewis plaušu karcinomas modelī kombinācijā ar LBMC izstrādātajiem alfavīrusu vektoriem.

Projekta ietvarā starptautiskos recenzētos žurnālos tika publicēti četri zinātniskie raksti:

1. Joly-Battaglini AHammarström CStankovic BAamodt HStjärne JBrustugun OTHelland ÅØynebråten ICorthay A. Rituximab efficiently depletes B cells in lung tumors and normal lung tissue. F1000Res. 2016 Jan 8;5:38. doi: 10.12688/f1000research.7599.1

2. Rufus Smits, Baiba Turovska, Sergey Belyakov, Aiva Plotniece, Gunars Duburs Synthesis of 5-carboxy-6-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-pyridone derivatives and their electrochemical oxidation to 2-pyridones. Chemical Physics Letters. Volume 649, April 2016, Pages 84–87.

3. Jelena Vasilevska, Gustavo Antonio De Souza, Maria Stensland, Dace Skrastina, Dmitry Zhulenvovs, Raimonds Paplausks, Baiba Kurena, Tatjana Kozlovska, Anna Zajakina. Comparative protein profiling of B16 mouse melanoma cells susceptible and non-susceptible to alphavirus infection: effect of the tumor microenvironment. Cancer Biol Ther. 2016 Aug 11:1-16.

4. Anna Zajakina, Karina Spunde and Kenneth Lundstrom. Application of alphaviral vectors for immunomodulation in cancer therapy. Curr Pharm Des. Accepted for publication.

 

 • Projekta dati
 • Par projektu
 • Karte
 • Galerija
 • Projekta gaita
Īstenotājs
Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centrs
Adrese
Rātsupītes iela 1, Rīga, LV-1067, Latvija
Projekta nosaukums
Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums
Projekta finansējums
486485.00 EUR
Projekta īstenošanas laiks
01.05.2015 - 30.04.2017
Projekta Nr.
NFI/R/2014/045
Sinerģijas projekta Nr.
Partneris
Oslo University Hospital
Postboks 4950 Nydalen, OSLO, 0424
Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Projekta mērķis ir noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV saturu, identificēt potenciālus terapijas mērķ