Mazie, vidējie uzņēmumi, nodibinājumi un apvienības

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Vieslekcijas ārvalsts augstskolā
Starptautiska praktikantu uzņemšana