Mazie, vidējie uzņēmumi, nodibinājumi un apvienības

Svešvalodu mācīšanas un apguves projektu konkurss
Starptautiska praktikantu uzņemšana