Pārskats par pēcdoktorantūras pētniecības 1. kārtas pieteikumiem

26.01.2017

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā apkopota informācija par pirmajā atlases kārtā saņemtajiem pieteikumiem pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai.

Pirmajā konkursa kārtā saņemti 246 pētniecības pieteikumi, no kuriem 62 ir fundamentālie un 184 rūpnieciskie pētījumi.

 


Kopējā pieprasītā finansējuma summa pieteikumos ir 32 689 246,17 EUR, tostarp

   • pieteiktais ERAF līdzfinansējums – 27 689 424,04 EUR
   • privātais finansējums – 566 998,05 EUR (tai skaitā 292 612,80 EUR komersantu pieteikto pētniecības pieteikumu līdzfinansējums)
   • pārējais publiskais finansējums 4 432 824,08 EUR (Valsts budžets un zinātnisko institūciju publiskais līdzfinansējums)

Pētniecības pieteikumus iesniegušas 28 zinātniskās institūcijas un 4 komersanti

Iesniegto pētniecības pieteikumu sadalījums pa RIS3 jomām

Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, biofarmācijas un biotehnoloģiju jomā iesniegti 54 pētniecības pieteikumi, no kuriem

   • 10 ir fundamentālie pētījumi 
   • 44 rūpnieciski pētījumi.

Informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā iesniegti 27 pētniecības pieteikumi, no kuriem

   • 4 ir fundamentālie pētījumi 
   • 23 rūpnieciski pētījumi (no tiem 2 komersantu iesniegti).

Zināšanu ietilpīgas bioekonomikas jomā iesniegti 25 pētniecības pieteikumi (visus iesniegušas zinātniskās institūcijas), no kuriem

   • 10 ir fundamentālie pētījumi 
   • 15 rūpnieciski pētījumi.

Viedo materiālu, tehnoloģiju un inženiersistēmu jomā iesniegti 65 pētniecības pieteikumi, no kuriem

   • 12 ir fundamentālie pētījumi 
   • 53 rūpnieciski pētījumi (no tiem 2 komersantu iesniegti).

Viedās enerģētikas jomā iesniegti 24 pētniecības pieteikumi, no kuriem

   • 3 ir fundamentālie pētījumi 
   • 21 rūpnieciski pētījumi (no tiem 6 komersantu iesniegti).

Iesniegts 51 pētniecības pieteikums, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā, no kuriem

   • 23 ir fundamentālie pētījumi 
   • 28 rūpnieciski pētījumi.