Uzsākta pēcdoktorantūras pirmās kārtas pētniecības pieteikumu noslēguma vērtēšana

29.06.2020

2020. gada jūnijā ir uzsākts pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 1. kārtas projektu īstenošanas rezultātu izvērtējums. Pētniecības pieteikuma noslēguma zinātniskās kvalitātes vērtēšana notiek, lai novērtētu pētniecības pieteikumu sasniegtos mērķus un rezultātus, kā arī to zinātnisko kvalitāti. 

Lasīt vairāk »

Tiešsaistes vebināros informēs par pēcdoktorantūras 4. atlases kārtu un 3.kārtas īstenošanu

27.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko informatīvus vebinārus par pieteikumu sagatavošanu Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas 4. kārtā un par 3. kārtas pieteikumu īstenošanu.

Lasīt vairāk »

Precizēts pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta ceturtās atlases kārtas nolikums

22.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka 2020. gada 21. maijā ir apstiprināts papildinātais Pēcdoktorantūras programmas 4. kārtas atlases nolikums. Tajā noteikts, ka 4. atlases kārtā atbalstāmi pētniecības pieteikumi, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā. 

Lasīt vairāk »

Izsludināta ceturtā atlases kārta pēcdoktorantūras pētniecības atbalstam

20.05.2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina atklātu 4. kārtu pieteikumu atlasei pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta saņemšanai. Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas un komersanti, kas nodarbina jaunos zinātniekus, pētniecības pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. Šobrīd atbalsts paredzēts pētījumiem trīs tēmās, bet tuvākajā laikā tēmu loku plānots paplašināt.

Lasīt vairāk »

Pārcelta PostDoc 4. kārtas izsludināšana

26.04.2020

Aprīlī plānotā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atlases kārtas izsludināšana ir atlikta uz vēlāku laiku ārkārtas situācijas dēļ. Precīzs pieteikumu iesniegšanas termiņš būs paziņots pēc Ministru kabineta (MK) noteikumu grozījumu pieņemšanas.

Lasīt vairāk »

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. kārtas izsludināšana plānota aprīlī

11.03.2020

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 4. atlases kārtu Valsts izglītības attīstības aģentūra plāno izsludināt 2020. gada aprīlī, un zinātniskās institūcijas un komersanti pētniecības pieteikumus varēs iesniegt līdz jūnija vidum. Šīs kārtas pieejamais finansējums plānots ap 11,5 miljoniem eiro, kuri būs atvēlēti gan ar saimniecisko darbību saistītiem pētījumiem, gan ar saimniecisko darbību nesaistītiem pētījumiem.

Lasīt vairāk »

Aicinām jauniešus piedalīties forumā par zinātni Latvijā

17.02.2020

2020. gada 7. aprīlī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notiks forums jauniešiem “Zinātnes daudzveidīgums un potenciāls Latvijā”.  Šāda veida pasākums notiks jau otro reizi un to rīko Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), lai iepazīstinātu jauniešus ar Latvijas zinātnieku un komersantu sasniegumiem pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā, kā arī iedvesmotu tālākām studijām un iespējamai karjerai zinātnē.

Lasīt vairāk »

Uzsākta līgumu slēgšana par pēcdoktorantūras 3. kārtas pieteikumu īstenošanu

29.01.2020

Šī gada janvārī ir uzsākta līgumu slēgšana par Pēcdoktorantūras 3. kārtas pieteikumu īstenošanu. Daļa no pētniecības pieteikumiem tika apstiprināti pērnā gada nogalē, bet otra daļa – šī gada 21. janvārī. Savukārt 13 pētniecības pieteikumiem, kuriem Pēcdoktorantūras vērtēšanas komisija ir piešķīrusi finansējumu, būs nepieciešams iesniegt atkārtotus precizējumus.

Lasīt vairāk »