Atbalsts jauno zinātnieku izaugsmei

09.08.2017

Laikā no 4. līdz 6. augustam Lēdurgā jau astoto reizi norisinājās jauno zinātnieku nometne Brainstorming for business and research, kurā  zinātnieki un uzņēmēji diskutēja par inovatīviem risinājumiem zinātnisko sasniegumu un uzņēmējdarbības veicināšanai. 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  pārstāvji informēja klātesošos par jaunajiem zinātniekiem pieejamām atbalsta formām, tostarp liela uzmanība tika vērsta Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmai (PostDoc Latvia).

VIAA pārstāve Laura Andže iepazīstināja ar PostDoc Latvia aktualitātēm un piedāvātajām iespējām, kā arī pastāstīja par veiksmēm pirmajā projektu pieteikumu atlases kārtā un identificēja nianses, ko nepieciešams pilnveidot turpmākajās atlasēs.

Vēlāk interesenti un potenciālie  pieteikumu iesniedzēji piedalījās meistarklasē, kur detalizēti tika izskatīts PostDoc Latvia projekta  pieteikums, jaunajiem zinātniekiem bija iespēja praktiski izveidot sākotnējo versiju savam pēcdoktorantūras pieteikumam PostDoc Latvia ietvaros.

Arī IZM pārstāvis Dmitrijs Stepanovs uzteica PostDoc Latvia programmu, akcentējot, ka starp līdzīgām programmām Eiropā tieši PostDoc Latvia ir paredzēts lielākais finansējums vienam pētījumam, tādejādi veicinot jauno zinātnieku kapacitātes stiprināšanu un konkurētspēju globālajā tirgū.

Nometnes dalībnieki bija vienisprātis – šāda veida pasākumi ir ārkārtīgi vērtīga platforma jauno un potenciālo zinātnieku attīstībai, kā arī sinerģijas veidošanai starp zinātni un uzņēmējdarbību. Arī IZM Valsts sekretāra vietniece,  Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa neslēpa gandarījumu par šī pasākuma norisi - jaunās zinātnieku paaudzes iesaistīšanos un arvien pieaugošo uzņēmēju interesi.

Nometni organizēja Jauno zinātnieku apvienība sadarbībā ar Krimuldas novada domi. Šogad nometnes fokuss tika vērsts uz zinātnieku un uzņēmēju sadarbību, sekmējot jauno zinātnieku un uzņēmēju kontaktu veidošanu, ideju apmaiņu un sadarbību jaunu, inovatīvu produktu  izstrādē un pilnveidē.

Prezentācija par PostDoc Latvia programmu un iespējām: ?d=POSTDOC_LATVIJA_LJZA_ledurga_5.08.2017_.pdf