Tuvojas Postdoc programmas 3. atlases kārtas izsludināšana

04.04.2019

Otrdien, 2. aprīlī, valdība pieņēma grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos par pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, kā arī izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pēcdoktorantūras pētniecības programmas vidusposma izvērtējumu. Pēc grozījumu izsludināšanas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izstrādās un ar IZM saskaņos 3. atlases kārtas nolikumu un pieteikumu dokumentāciju. Plānots, ka atlases kārta būs izsludināta aprīļa beigās un pieteikumus varēs iesniegt līdz jūlija vidum.

3. atlases kārtā būs pieejams finansējums 15 miljoni eiro apmērā, kas paredzēts gan ar saimniecisko darbību saistītu, gan ar saimniecisko darbību nesaistītu pētījumu atbalstam. Grozījumi MK noteikumos paredz jauno zinātnieku loka paplašināšanu, lielākas iespējas pētniekiem iesaistīties akadēmiskā darbā un attīstīt starptautisko sadarbību pētniecības jomā, kā arī pieteikumu administratīvā sloga mazināšanu.

MK noteikumu grozījumi nosaka, ka projekta turpmākajās atlases kārtās pētniecības pieteikumus varēs iesniegt pēcdoktoranti, kas doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas. Lai nodrošinātu vispusīgu pētnieka kompetenču attīstību, paralēli pētījuma veikšanai turpmāk pēcdoktoranti varēs piedalīties projektu pieteikumu gatavošanā iesniegšanai Latvijas vai starptautiskos pētniecības un inovāciju projektu konkursos. Lai veicinātu jauno pētnieku iesaisti akadēmiskajā darbā, tiek piedāvāta iespēja veikt bakalaura, maģistra un doktora darbu vadīšanu, recenzēšanu un dalību noslēguma darbu komisijās. Papildus tam atbalsts paredzēts arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem. Apstiprinātie grozījumi atceļ pēcdoktoranta nodarbinātības ierobežojumu ārpus pētniecības pieteikuma.

Grozījumos ir samazināts pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods, nosakot, ka līdzšinējo 6 mēnešu vietā pēcdoktoranta mobilitātes periods ir vismaz 3 mēneši. Grozījumos ir noteikts, ka pētniecības pieteikuma iesniedzējs pētniecības pieteikuma īstenošanu uzsāk sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pētniecības pieteikuma iesnieguma apstiprināšanu.

Detalizēta informācija par konkursu, atbalstāmajām darbībām un 3. kārtas nolikums būs publicēts VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts/Konkursi. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai VIAA mājaslapā.

Informatīvais ziņojums un MK noteikumu grozījumi ir pieejami MK tiesību aktu tīmekļvietnē: