Uzsākta pēcdoktorantūras pirmās kārtas pētniecības pieteikumu noslēguma vērtēšana

29.06.2020

2020. gada jūnijā ir uzsākts pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta 1. kārtas projektu īstenošanas rezultātu izvērtējums. Pētniecības pieteikuma noslēguma zinātniskās kvalitātes vērtēšana notiek, lai novērtētu pētniecības pieteikumu sasniegtos mērķus un rezultātus, kā arī to zinātnisko kvalitāti. 

Līdz 2020. gada jūnija beigām daži 1. kārtas pētniecības pieteikumi ir saņēmuši noslēguma zinātniskās kvalitātes vērtējumus un vairāki projekti ir nodoti zinātniskai vērtēšanai, taču lielākā daļa 1. kārtas pieteikumu būs pabeigti un to noslēguma vērtēšana būs uzsākta šī gada rudenī. Noslēguma rezultātu zinātniskās kvalitātes vērtējumu argumentācija un ekspertu sniegtās rekomendācijas ir būtiskas pēcdoktorantu zinātniskās kapacitātes attīstībai pēc pētniecības pieteikuma noslēguma un turpmākajiem zinātniskajiem projektiem.

Pētniecības pieteikumu noslēgumā sasniegtos rezultātus vērtē divi Eiropas Komisijas ekspertu vai līdzvērtīgā datu bāzē iekļauti ārvalstu eksperti, balstoties uz trijiem kritērijiem: zinātniskā kvalitāte, sociālekonomiskā ietekme un pētniecības pieteikuma īstenošanas kvalitāte. Ārvalstu ekspertu veiktais zinātniskais vērtējums ir pamats Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) lēmuma pieņemšanai par pētniecības pieteikuma mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu. 

Ar noslēguma ziņojuma dokumentiem var iepazīties VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Dokumenti

Pirmajā atlases kārtā tiek īstenoti 132 pieteikumi ar kopējo finansējumu vairāk nekā 17,5 miljonu eiro. Līdz šim kopumā pirmajās trijās kārtās ir apgūts finansējums 35,5 miljonu apjomā, savukārt pēdējai ceturtajai kārtai ir atvēlēts finansējums  11,4 miljonu eiro apmērā.

Atgādinām, ka 4. kārtā pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 20. jūlijam. 4. kārtas nolikums un informācija par iesniedzamajiem dokumentiem ir atrodama VIAA mājaslapas sadaļā Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Konkursi

Jūnija sākumā VIAA rīkoja arī informatīvus vebinārus par 4. kārtas pieteikumu sagatavošanu, to videoieraksts un prezentācija ir pieejama VIAA mājaslapas sadaļā  Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts » Pasākumi

Papildu informācija:

Ineta Kurzemniece
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vadītāja
Tālr.: 67814328
E-pasts: ineta.kurzemniece@viaa.gov.lv

Līga Mirlina
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67785472 
E-pasts: liga.mirlina@viaa.gov.lv