Precizēti pieteikšanās dokumenti izglītības iestādēm pieaugušo izglītības projektā

19.03.2019

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) precizējusi mācību programmu pieteikšanas dokumentus pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ceturtās kārtas izglītības iestāžu atlasē, kurā var pieteikties līdz 2019. gada 12. aprīlim.

Aicinām pievērst uzmanību, ka veiktas tehniskas izmaiņas 2. pielikumā jeb tehniskā piedāvājuma veidlapā ailē “Izglītības programmas saturs (obligātās tēmas)”, lai izglītības iestādes programmas aprakstā varētu pievienot garākus aprakstus.

Precizēta tehniskā piedāvājuma veidlapa: ?d=35182_2.pielikums_tehniskais_piedavajums_prec.xlsx

Precizēts arī mācību vajadzību saraksts mūžizglītības kompetencēs, kur digitālās kompetences mācību vajadzībai “Saziņa 21. gadsimtā – digitāli kompetents pilsonis” precizēts stundu skaits. Programmas stundu skaits precizēts arī uzņēmējdarbības kompetences mācību vajadzībai “Produkta veidošana un pārdošana”. Mācību vajadzību saraksti citās kompetencēs un nozarēs paliek nemainīgi.

Precizēts mūžizglītības kompetenču mācību vajadzību saraksts: ?d=58613_Muzizglitibas_kompetences_precizets.xlsx

Iepriekš precizēts arī sadarbības līguma paraugs, kurā izmaiņas ir trijos līguma punktos par nodarbināto personu uzņemšanu grupā, projekta dokumentu uzglabāšanas ilgumu un informācijas izvietošanas biežumu izglītības iestādes mājaslapā (izmaiņas iezīmētas ar sarkanu).

Precizēts sadarbības līguma paraugs: ?d=75971_Sadarbibas_l_gums_4.karta_precizets.doc

Atgādinām, ka 4. kārtā izglītības institūcijas var pieteikt mācību programmas 12 dažādās nozarēs un 8 mūžizglītības kompetencēs. Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena no profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmām, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām mācību vajadzībām.

Visi izglītības iestāžu pieteikšanās dokumenti, tajā skaitā precizētie dokumenti, apkopoti VIAA Pieaugušo izglītības mājaslapas sadaļā Pieaugušo izglītība » Izsludinātās atlases.

VIAA kontaktpersonas

Ingus Zitmanis, tālr. 67854771, e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv
Kristīne Logina, tālr. 67854768, e-pasts: kristine.logina@viaa.gov.lv
Nelda Mikanova, tālr. 67854769, e-pasts: nelda.mikanova@viaa.gov.lv