Valsts pārvaldes institūcijas

 

LR Saeima

http://www.saeima.lv/
Saeima, Eiropas lietu komisija http://www.saeima.lv/
Saeima, Ārlietu komisija http://www.saeima.lv/
LR Ministru kabinets http://www.mk.gov.lv/
Aizsardzības ministrija http://www.mod.gov.lv
Ārlietu ministrija http://www.am.gov.lv/lv/
Ekonomikas ministrija http://www.em.gov.lv/
Finanšu ministrija http://www.fm.gov.lv/?lat/
Iekšlietu ministrija http://www.iem.gov.lv/lat/
Izglītības un zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/
Kultūras ministrija http://www.km.gov.lv/lv/
Labklājības ministrija http://www.lm.gov.lv/
Satiksmes ministrija http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=8
Tieslietu ministrija http://www.tm.gov.lv/lv
Veselības ministrija http://www.vm.gov.lv/
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija http://www.vidm.gov.lv/

Zemkopības ministrija

 

http://www.zm.gov.lv/

 

Organizācijas Latvijā

 
Akadēmiskās informācijas centrs http://www.aic.lv/portal/lv/
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra http://www.cfla.gov.lv/
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā http://ec.europa.eu/latvija
Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkls (EURES) http://www.nva.lv/eures/
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra http://jaunatne.gov.lv/lv 
Latvijas Pašvaldību savienība http://www.lps.lv/jaunumi.php?lang=lv
Nacionālais Europass centrs http://www.europass.lv/
Nodarbinātības valsts aģentūra http://www.nva.gov.lv/
Saeimas ES informācijas centrs http://www.eiroinfo.lv/

EK 7. Ietvara programmas Nacionālā kontaktpunkta nodaļa

 

http://www.zinatne.lv/

 

Reģionālie ES struktūrfondu informācijas centri

 

Eiropas Savienības reģionālie informācijas punkti

http://www.es.gov.lv/es-informacijas-sniedzeji/esip
Kurzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.kurzemesregions.lv/
Latgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.latgale.lv/lv/esfondi
Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.rpr.gov.lv/esfondi/
Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs http://www.vidzeme.lv/index

Zemgales plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs

 

http://www.esfondi.zemgale.lv/

 

Starptautiskās organizācijas un programmas

 
ETF (Eiropas Izglītības fonds) http://www.etf.europa.eu/
Eiropas Komisijas Izglītības un Kultūras Ģenerāldirektorāts http://ec.europa.eu/dgs/education 
CEDEFOP (Eiropas Profesionālās apmācības attīstības centrs) http://www.cedefop.europa.eu/
Eiropas Savienības portāls http://europa.eu/index_lv.htm

Eiropas Sociālais fonds (Eiropas Komisijas interneta vietne)

http://ec.europa.eu/esf/
Eiropas Savienības izglītības programmu mājaslapa http://ec.europa.eu/education/
PLOTEUS (Portāls par izglītības iespējām Eiropā) http://ec.europa.eu/ploteus/

Eiropas studentu portāls

 

http://www.philox.eu/

 

Citas noderīgas saites

 
Eiropas Savienības struktūrfondi http://www.esfondi.lv/

Portāls: Latvija Eiropas Savienībā

http://www.es.gov.lv/

Esmaja.lv

http://www.esmaja.lv/

Likumi.lv http://www.likumi.lv/
Ceļvedis e-Latvijā   https://www.latvija.lv/Default.aspx
Latvijas Studentu vortāls "StudentNet" http://www.studentnet.lv/
Palīgs skolotājiem http://europa.eu/teachers-corner/index_lv.htm
EPALE https://ec.europa.eu/epale/ 
Just Landed (Informācija par pārcelšanos uz citām valstīm) http://www.justlanded.com/
Portāls studentiem finanšu atbalsta meklēšanai European Funding Guide http://www.european-funding-guide.eu/