Notiks nozaru jauno profesionāļu meistarības konkurss lauksaimniecībā

17.08.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 8. septembrī pasākumā “Lauki ienāk pilsētā” organizē lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursu. Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas profesionālās izglītības pievilcībuun pilnveidot sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Konkursa vietas izvēle nav nejauša, tā ir vēlme parādīt apmeklētājiem, ka izglītība lauksaimniecības profesijās nav tikai laucinieku prioritāte. Iegūtajām prasmēm un zināšanām ir plašs pielietojums un saimniekošana laukos vairs nav iedomājama bez jaunākajām tehnoloģijām.

Konkursā piedalīsies jaunieši ne vecāki par 22 gadiem, kuri apgūst mācību programmu “Lauku īpašuma apsaimniekotājs” šādās izglītības iestādēs:

    • Malnavas koledža
    • Priekuļu tehnikums
    • Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālā struktūrvienība.

Katrā komandā divi dalībnieki.

Lauksaimniecības nozares konkursa darba uzdevuma saturs aptver svarīgas lauku saimniecības darbības jomas: augkopību, lopkopību un lauksaimniecības tehniku. Konkursā jauniešiem jādemonstrē gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas.

Konkursa darba uzdevumu izstrādē un konkursantu darba izpildes vērtēšanā iesaistīti tikai nozares pārstāvji - eksperti.

Nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Lauksaimniecība” notiek ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 645 410 EUR, no kurām ESF finansējums ir 18 398 598 EUR un  valsts budžeta finansējums - 3 246 812 EUR. 

 

Atbalsta: