Noskaidroti labākie jaunie profesionāļi lauksaimniecībā

08.09.2018

Noslēdzies nozares jauno profesionāļu meistarības konkurss “Lauksaimniecība”, kurā par medaļām cīnījās trīs profesionālās izglītības iestādes. Zelta medaļas izcīna Lauris Lipskis un Kristers Kaņepe no Malnavas koledžas. Sudraba medaļas saņem Arvis Pēterēns un Mārtiņš Kārlis Biļinskis no Priekuļu tehnikuma. Savukārt Signe Zumenta un Renāte Zāle no Kandavas Lauksaimiecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības iegūst bronzas medaļas.

Konkursā piedalījās jaunieši, kuri apgūst mācību programmu “Lauku īpašuma apsaimniekotājs”. Konkursanti savas zināšanas pārbaudīja augkopībā, lopkopībā un lauksaimniecības tehnikā, apvienojot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas. Piemēram, par videi draudzīgas saimniekošanas priekšrocībām, par piena pārraudzības datiem, kvalitātes rādītājiem, lopbarības kvalitātes noteikšanu, izsējas normas aprēķinu, individuālo aizsardzības līdzekļu pareizu lietošanu, tehnikas apgūšanu pēc instrukcijas un citiem jautājumiem.

Darba uzdevumus izstrādāja un vērtēja nozares pārstāvji – eksperti. “Satura ziņā esam pacēluši diezgan augstu latiņu, līdz ar to izpildīt uzdevumus nav viegli. Prieks redzēt, ka jaunieši domā ārpus teorijas rāmjiem un cenšas jautājumus risināt radoši, liekot lietā loģisko domāšanu. Tas ir ļoti liels pluss, jo parāda, ka topošie lauksaimnieki domā līdzi, nevis tikai pārstāsta grāmatu saturu”, saka Oskars Balodis, viens no trim konkursa ekspertiem, SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs" Augkopības nodaļas vadītājs. 

Nozares konkurss noskaidro labākos topošos nozares jaunos profesionāļus, veicina Latvijas profesionālās izglītības pievilcību un pilnveido sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Nozaru konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA, finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

Pasākuma fotogaleriju var apskatīt šeit