Noskaidros labākos jaunos profesionāļus lauksaimniecībā

16.09.2019

25. un 26. septembrī LLU mācību un pētījumu saimniecībā “Vecauce” jaunieši no četrām profesionālās izglītības iestādēm sacentīsies par medaļām lauksaimniecības nozares jauno profesionāļu meistarības konkursos “Lopkopība” un “Augkopība”.

Konkursus sadarbībā ar mācību un pētījumu saimniecību “Vecauce” organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra un tajos piedalīsies lauksaimniecības izglītības programmu audzēkņi no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības, Malnavas koledžas, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma un Smiltenes tehnikuma.

Augkopības konkursa darba uzdevumu jaunieši veiks pāros, parādot gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas.Darba uzdevums pārbaudīs jauniešu zināšanas par kultūraugu sugām, kaitīgajiem organismiem, augu maiņas nepieciešamību, augšņu tipiem un to auglības ietekmējošajiem faktoriem. Tāpat audzēkņiem jāpārzina kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas no sēklas kvalitātes noteikšanas, augsnes apstrādes un mēslošanas līdz graudaugu novākšanai un to žāvēšanai, kā arī lopbarību veidi un tās sagatavošana. Darba uzdevuma izpildei būs nepieciešamas zināšanas un iemaņas par lauksaimniecības tehniku un darba drošību.

Savukārt lopkopības konkursa darba uzdevumā konkursanti atpazīs liellopu šķirnes, parādīs zināšanas par teļa dzīves ciklu un tā labturību dažādos dzīves posmos, govs dzīves ciklu gada griezumā un tās labturību dažādos gadalaikos. Jauniešiem būs jāizprot piena pārraudzības dati dažādos aspektos, jāprot noteikt lopbarības kvalitāti un skaidrot tās nozīmi teļu un govju ēdināšanā.

Konkursu mērķis ir noskaidrot labākos topošos nozares jaunos profesionāļus, veicināt profesionālās izglītības pievilcību un pilnveidot sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Nozaru konkurss notiek projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, kuru īsteno VIAA, finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.