Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi 

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursi reizi gadā tiek organizēti sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm, iesaistot attiecīgo nozaru ekspertus. 

Konkursus organizē, lai sekmētu profesionālās izglītības attīstību Latvijā un veicinātu sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādēm.

Nozaru jauno profesionāļu meistarības konkursos: 

      • popularizē nozares;
      • noskaidro labākos starp labākajiem topošajiem nozares darbiniekiem; 
      • novērtē topošo nozares darbinieku prasmes un iemaņas izvēlētajās profesijās.


2019. gadā prasmju konkursi notiks šādās nozarēs:

NozareDatums
Lopkopība

25.-26.09.2019.

Augkopība 25.-26.09.2019.
Ceļu būve 05.-06.11.2019.
Dzelzceļa transports 27.-28.11.2019.
Dzelzceļa pakalpojumi 27.-28.11.2019.

Nozaru konkursi tiek organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – Projekts) apakšdarbības ietvaros.