Studijas starptautiskajā vidē gada garumā

Atšķirībā no Latvijas studentu lielākās daļas, kuri Norvēģijā studējuši vienu semestri,  Zane Šime, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes bakalaura programmas studente, Ostfoldas augstskolā (Norvēģija) mācījusies visu mācību gadu. Viņas novērtējums Norvēģijas augstākās izglītības sistēmai ir tiešs, pamatots un pamācošs ikvienam Norvēģijā studēt gribētājam.

Šis studiju gads viennozīmīgi bijis vērtīgākais no visiem trim, kas pavadīti, mācoties bakalaura programmā. Esmu ļoti priecīga un pateicīga par iespēju izmantot iespēju studēt Norvēģijā, turklāt jau savlaicīgi skaidri zinot visas prasības, dokumentu saistības un finansiālā atbalsta apjomu.

2009./2010. akadēmiskā gada laikā sapratu, ka nav domāšanas ārpus rāmjiem (think outside the box). Studiju laikā apguvām beļģu vieslektores vadībā de Bono radošas domāšanas tehnikas. Starptautiskā studiju grupā šī dažādo domāšanas perspektīvu „sastapšanās” bija manāma visuzskatāmāk. Tas bija viens no vērtīgākajiem ieguvumiem, jo atšķirīga domāšana piedāvā arī daudzveidīgākus problēmu risinājumus vai viedokļus par vienu tematu. Man bija iespēja studēt kopā ar norvēģu, franču, spāņu, vācu, poļu, krievu, vairāku Āfrikas valstu, amerikāņu studentiem, kas nodrošināja studiju procesa bagātību tieši šo daudzo perspektīvu aspektā. Studijas starptautiskā vidē - izklausās „nodrillēti”, taču uzskatu, ka ikvienam uzcītīgam studentam tas ir jāizmēģina, lai paplašinātu savu redzesloku. Starpkultūru dialogs nenozīmē vienīgi sarunas studiju laikā, bet arī brīvā laika kopā vadīšanu. Esmu ieguvusi vairākus uzticamus draugus, kuru stāstītais ir paplašinājis manu redzesloku.

Ostfoldas augstskola pēc būtības tiešām piedāvā starptautisku vidi, jo ne vien tās studentu sastāvs ir daudzveidīgs, bet arī pasniedzēji ir no dažādām Eiropas valstīm, ASV un Dienvidamerikas. Katrai studiju programmai tiek nodrošināti speciālisti, kuri apguvuši zināšanas ne vien teorētiski, bet arī praktiski. Francijas kultūras un civilizācijas priekšmetu vadīja francūzis, spāņu valodas programmā strādā pasniedzējs no Dienvidamerikas, vācu filoloģiju pasniedz vācieši, bet ASV kultūras studijās pasniedzējs stāsta par personīgajiem piedzīvojumiem pilsoņtiesību demonstrācijās, kā arī par satikšanos ar M. L. Kingu. Tā ir fantastiska iespēja iegūt zināšanas ne vien no rūpīga grāmatu pētītāja, bet cilvēka, kuram pasniegtais priekšmets un cilvēki, par ko viņš runā, ir pazīstami!

Vēl viens vērtīgs ieguvums no šī akadēmiskā gada ir starpdisciplināro kursu apguve. Izvēlējos apgūt angļu valodā Lielbritānijas un ASV kultūras studijas un franču valodā Francijas kultūru un civilizāciju Eiropas kontekstā. Tie bija trīs starpdisciplinārie kursi, kuros bija jāmācās būt elastīgākai, jo bija jāatceras daudz faktu dažādās jomās – ekonomikā, politikā, vēstures, literatūrā u.c. Lielbritānijas studijās sākotnēji tas bija ļoti grūti, jo informācijas apjoms bija liels. Nebiju vēl iemācījusies atsijāt svarīgo no mazāk svarīgā. Rudens semestra otrajā pusē, kad tika sniegta detalizēta informācija par pārbaudes darbu prasībām, sapratu, kā sagatavoties eksāmenam, ko izlabot esejās. Uzskatu, šie trīs kursi bijuši ļoti vērtīgi, jo tie papildināja manu izpratni par valstīm, par kuru politisko iekārtu iepriekš esmu mācījusies Latvijā.

Vēl viens vērtīgs kurss bija korporatīvā komunikācija. Kā vēlāk pārliecinājos  - Latvijā par šo komunikācijas procesu ir ļoti maz akadēmiskās literatūras (joprojām koncentrēšanās notiek uz sabiedriskajām attiecībām), tāpēc komunikācijas studentiem Latvijā tā vēl nav plaši pazīstama un izprasta tēma. Korporatīvās komunikācijas kurss bija noderīgs kā atspēriena punkts mana bakalaura darba teorijas daļas izstrādei, kā arī tas bija lielisks papildinājums iepriekš apgūtajiem kursiem Latvijā – par sabiedriskajām attiecībām un Eiropas Savienības oficiālās komunikācijas praksi.

Ļoti novērtēju arī Ostfoldas augstskolas studiju procesa kvalitāti, jo mācību process bija vērsts uz studenta ērtībām un kompetences vairošanu. Piemēram, studenti bija aicināti neskaidrību gadījumā tieši vērsties pie pasniedzējiem, visiem kursiem bija piedāvāts arī papildu literatūras saraksts padziļinātai dažādu tēmu apguvei, kā arī pētnieciskie darbi (esejas, referāti) bija jāiesūta vairākas reizes. Proti, pirmajā iesūtīšanas reizē pasniedzējs norādīja uz vēlamajām korekcijām, neprecizitātēm un pēcāk studentiem bija iespēja atkārtoti (pēc labojumu veikšanas) iesniegt savu rakstisko darbu galīgā vērtējuma saņemšanai. Šāds laikietilpīgs, bet studentam ļoti noderīgs process nav plaši izplatīts Latvijas augstākās izglītības praksē.

Otrs būtisks aspekts studiju kvalitātē bija eksāmenu kārtība. Katrs eksāmens tika rakstīts ar personas identitāti aizsargājošu kodu, kā arī katrai eksāmena rakstu lapai bija pievienotas divas kopējamās lapas. Tās bija pievienotas, lai nodrošinātu identisku kopiju otram jeb ārējam eksāmena vērtētājam (external examiner) un apelācijas kārtībai nepieciešamā otra kopija- pašam eksāmena rakstiskā darba autoram. Katram eksāmenam (gan rakstiskam, gan mutiskam) bija divi vērtētāji. Uzskatu, tas bija objektivitāti veicinošs faktors. Šāds eksaminācijas process man neviesa nekādas šaubas par galīgās atzīmes objektivitāti, tāpēc es aicinātu šādu procesu ieviest arī Latvijas augstskolās.

Mani sajūsmināja augstskolas kopmītņu apsaimniekošanas sistēma, jo tā bija organizēta videi draudzīga. Proti, visi šķirojamo atkritumu konteineri, pārstrādājamo materiālu telpa un stikla pudeļu savākšanas automāts bija dažu soļu attālumā no mājas durvīm. Šāda situācija veicināja manas mājas biedru efektīvu atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanu, lai gan, piemēram, studenti no Krievijas, sākotnēji pret to izturējās skeptiski. Ziemassvētkos, kad biju atgriezusies mājās, pamanīju cik daudz nepilnību ir Latvijā organizētajai atkritumu šķirošanai, cik daudz vēl jāveic, lai sabiedrību izglītotu par šo aktivitāšu nepieciešamību, būtiskumu.

Esmu ļoti priecīga par doto iespēju iegūt zināšanas Norvēģijā visa 2009./2010. mācību gada garumā. Tas ir bijis īpašs gads gan studiju ziņā, gan manai personīgai izaugsmei. Ļoti augstu vērtēju Stipendiju grantu shēmas lietderību, jo tā ir pavērusi man iespēju iegūt unikālu pieredzi.