Austrijas Republikas stipendiju datu bāze

29.01.2016

Tīmekļa vietnē www.grants.at atrodama Austrijas stipendiju datu bāze vācu un angļu valodā, kurā Latvijas studenti un akadēmiskais personāls var meklēt informāciju par Austrijas stipendijām, kuras piešķir Austrijas Zinātnes, pētniecības un tautsaimniecības ministrija, kā arī citas Austrijas institūcijas.

Lai pieteiktos šīm stipendijām, jāreģistrējas mājaslapā www.scholarships.at.