Pieredzes stāsts: Iepazīstot Frankofonijas pasauli

22.01.2018

Vasaras franču valodas didaktikas kursi Beļģijā atmiņā palikuši kā piedzīvojumiem bagāts notikums. Pirmais, ļoti pozitīvais iespaids par Ljēžas Universitāti saglabājās visu trīs nedēļu garumā. Studentu viesnīcā tiku uzņemta laipni, studenti, kas palīdzēja ekskursiju un ārpus lekciju laika organizēšanā, bija ļoti smaidīgi, pretimnākoši un izpalīdzīgi. To pašu var teikt arī par mācībspēkiem. Ļoti jauka likās arī mūsu uzņemšana universitātē, kad mēs visi sanācām kopā vienā auditorijā un mūs sadalīja grupās – didaktikas kursi, frankofono studentu didaktikas kursi un franču valodas kursi.

Mācībās ieguvu un nostiprināju ne tikai teorētiskās zināšanas didaktikas jomā, bet arī izmēģināju teātra elementus valodu apguvē, tādējādi apgūstot arī praktiskās iemaņas. Papildus didaktikas kursiem, mēs iepazinām beļģu kultūru gan caur lekcijām, gan dodoties lieliski organizētās ekskursijās uz tuvākām un tālākām pilsētām Beļģijā, kā piemēram, Briseli un Brigi. Bijām arī ekskursijā uz Māstrihtu Nīderlandē. Pateicoties Beļģijas kultūrai un vēsturei veltītajām lekcijām un ekskursijām, mans priekšstats par mazo Eiropas valsti ir ļoti mainījies, un es noteikti tur vēlreiz gribētu atgriezties.

Vēl kāds pozitīvs ieguvums - es iepazinu tādus pašus franču valodas un kultūras entuziastus kā es, ieguvu jaunus draugus no visas Eiropas un pat no Tunisijas. Esmu pārliecināta, ka šie kontakti man noderēs profesionālajā jomā. Bija ļoti izaicinoši ik dienu runāt franciski gan ar kursa biedriem, gan lekcijās un uz ielas, kas noteikti uzlaboja manas mutvārdu franču valodas prasmes un spēju izmantot franču valodu ikdienas situācijās.

Es noteikti iesaku šos kursus visiem, kam tuva franču valoda un kas aizraujas ar jaunu kultūru iepazīšanu, jo pat, ja neesat pārliecināti, ka vēlaties būt franču valodas skolotāji, šie kursi pavērs brīnišķīgu iespēju iepazīt kaut nelielu daļiņu no plašās Frankofonijas pasaules – caur cilvēkiem, caur ekskursijām un ikdienas saskarsmi ar Beļģijas iedzīvotājiem.

Stāsta autore: 
Laura Vaidere, Latvijas Universitāte Humanitāro zinātņu fakultātes bakalaura studiju programmas “Franču filoloģija” absolvente, Valonijas valdības stipendiāte dalībai franču valodas didaktikas kursos