Aicina pieteikties doktorantūras studentus Francijas valdības stipendijām

15.03.2012

Francijas vēstniecība Latvijā aicina pieteikties Francijas valdības doktorantūras studentu stipendijām 2012./2013. mācību gadam. Stipendija paredzēta doktorantūras studentiem, kuru promocijas darbam ir divi vadītāji – viens Latvijā un otrs Francijā, un starp augstskolām ir noslēgta vienošanās par promocijas darba izstrādi.

 

Stipendijas apraksts:

Stipendija parasti tiek piešķirta uz 3 mēnešiem trīs gadus pēc kārtas. Francijas valdības stipendija sedz uzturēšanās izdevumus Francijā, pieteikšanās maksu augstskolā, apdrošināšanu. Ceļa izdevumus no Latvijas līdz Francijai sedz stipendiāts. 

Prasības:

  • Doktorantūras students;
  • Parakstīts līgums starp Francijas un Latvijas augstskolu par promocijas darba izstrādi. Ja līgums tehnisku iemeslu dēļ vēl nav noslēgts, tad kandidāts var iesniegt izziņu par to, ka vienošanās tiks noslēgta.

Kandidatūru atlases kritēriji:

Kandidatūru atlasi veic stipendiju piešķiršanas komisija, kura veiks atlasi pamatojoties uz sekojošiem kritērijiem:

  • Kandidāta un attiecīgā zinātniskā projekta izcilība;
  • Uzturēšanās Francijā sniedz nozīmīgu papildus ieguvumu projekta tālākai attīstībai;
  • Ieguldījums Francijas – Latvijas divpusējā sadarbībā.

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikums sastāv no sekojošiem dokumentiem:

  • CV;
  • Rekomendācijas vēstule no Latvijas mācību iestādes;
  • Francijas partneriestādes ielūgums.

Dokumentu iesniegšanas termiņi:

Kandidatūras pieteikums jāiesniedz Francijas institūtā līdz 2012. gada 31. martam. Pieteikumi,  kuri tiks saņemti pēc norādītā datuma, netiks ņemti vērā. Dokumenti iesniedzami franču vai angļu valodā.

Adresāts:

Denis Duclos
Padomnieks sadarbības un kultūras jautājumos
Elizabetes iela 59, Rīga, LV 1050.

Papildus inormācija:

Olivia Leroy tālr. 67 20 18 51, olivia.leroy@institut-français.lv  vai Sandra Urtāne tālr. 67 20 18 55, sandra.urtane@institut-francais.lv.