Ungārijas valdība aicina pieteikties stipendijām

20.03.2012

Ungārijas valdība līdz 2012.gada 20.aprīlim aicina pieteikties studiju un pētniecības stipendijām Ungārijas augstākās izglītības institūcijās un stipendijām dalībai ungāru valodas vasaras kursos 2012.gada vasarā.

 

Piedāvātās iespējas 2012./2013.akadēmiskajā gadā:

A. bakalaura līmeņa vai maģistrantūras līmeņa studijas (3–10 mēneši);
B. pēcmaģistrantūras līmeņa studijas, ieskaitot doktorantūras studijas (3–21 diena vai 1–10 mēneši);
C.1. pilna doktorantūras programma (36 mēneši);
C.2. daļējas doktorantūras studijas (10 mēneši);
D. pēcdoktorantūras studijas, pētniecība (1–10 mēneši);
E. pētniecība augstskolu mācībspēkiem, pētniekiem ar PhD vai ekvivalentu grādu (3–21 diena vai 1–10 mēneši);
F. vasaras kursi (2–4 nedēļas) (iespējams pieteikties tikai uz tiem kursiem, kuri publicēti Ungārijas Stipendiju komisijas mājas lapā).

Piebilde: A, B, C.1, C.2 un D punktā minētajiem piedāvājumiem ir vecuma ierobežojums. E un F punktā minētajiem piedāvājumiem vecuma ierobežojuma nav.

Pieteikšanās termiņš: 2012.gada 20.aprīlis.

Nepieciešams labi zināt to valodu, kurā notiek studijas. Ja kandidāts vēlas studēt angļu, nevis ungāru valodā, motivācijas vēstulē jāpamato, kāpēc viņš grib studēt tieši Ungārijā.

Iesniedzamo dokumentu saraksts, pieteikuma veidlapa, kā arī papildu informācija atrodama Ungārijas stipendiju komisijas mājas lapā.

Lai izvēlētos augstskolu, dodieties uz Ungārijas augstskolu sarakstu.

Pieteikšanās kārtība:

  1. Jāpiesakās tiešsaistē Ungārijas stipendiju komisijas mājas lapā. Uzsākot pieteikšanos tiešsaistē, ir jāieskenē visi prasītie dokumenti, jo tie būs jāpievieno pieteikumam. Lūdzam vispirms izlasīt norādījumus par pieteikšanos tiešsaistē.
  2. Trīs pieteikuma komplekti, kuros dokumenti sakārtoti prasītajā secībā, jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. (tel. 67814331; e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv).

Kontaktpersona Ungārijas Stipendiju komisijā: Olga Rókás, olga.rokas@bbi.hu

Informācija ievietota, pamatojoties uz Ungārijas Stipendiju komisijas 2012.gada 8.marta elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.