Flandrijas valdība piedāvā vienu stipendiju

20.03.2012

Flandrijas valdība Latvijas studentiem, kas jau ieguvuši maģistra grādu, 2012./2013. akadēmiskajā gadā piedāvā vienu stipendiju 10 mēnešus ilgām studijām doktora studiju programmā.

Stipendija paredzēta 10 mēnešus ilgām studijām doktora studiju programmā vai studijām programmā „master after master” kādā no Flandrijas valdības atzītajām augstskolām. (Doktora grādu jau ieguvušie pieteikties nevar.)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada 20.aprīlis.

Kandidātam, uzsākot studijas Flandrijā, jābūt jaunākam par 35 gadiem.

Pirms pieteikšanās stipendijai lūdzam rūpīgi izlasīt šo informāciju: let_aanbod12_13_eng_scan.pdf?d=files/news/14117/let_aanbod12_13_eng_scan.pdf

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa: appl_form_word_version.doc?d=files/news/14117/appl_form_word_version.doc
  • apstiprinātas bakalaura un maģistra diplomu kopijas ar pielikumiem (apstiprina augstskolas Ārējo sakaru daļa). Ja maģistra diplomu saņemsiet tikai 2012.gada jūnijā, jāpievieno visu nokārtoto maģistra studiju programmas eksāmenu atzīmju izraksts (izsniedz augstskola);
  • divas ieteikuma vēstules no savas vai Flandrijas augstskolas mācībspēkiem;
  • maģistra darba tēzes (maksimums 10 lpp.);
  • CV un motivācijas vēstule;
  • medicīnas izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
  • apstiprināta dzimšanas apliecības kopija.

Visi dokumenti Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA) jāiesniedz trīs eksemplāros.

Papildu informāciju var saņemt VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālr.: 67814331;
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

 

Informācija ievietota, pamatojoties uz Flandrijas Ārlietu ministrijas 2012.gada 14.marta vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.