Itālijas valdība piedāvā stipendijas 2012./2013. akadēmiskajā gadā

30.05.2012

Itālijas Republikas valdība Latvijas studentiem un akadēmiskajam personālam 2012./2013.akadēmiskajā gadā piedāvā 18 stipendiju mēnešus, kurus var izmantot, sākot ar 2013.gada 1.janvāri. Stipendija var tikt piešķirta uz 3, 6 vai 9 mēnešiem.

 

Stipendiju veidi:

  • stipendija itāliešu valodas kursiem;
  • atsevišķiem augstskolas studiju kursiem;
  • studijām padziļinātai mūzikas un mākslas apguvei;
  • itāliešu valodas un kultūras kursiem itāliešu valodas skolotājiem;
  • maģistra, doktora, specializācijas studijām augstskolās (izņemot medicīnu) un pētniecībai.

Lai pieteiktos Itālijas valdības stipendijai, kandidātam:

1) jāaizpilda elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas atrodama Itālijas Ārlietu ministrijas mājas lapā;

2) jānosūta Itālijas vēstniecībai Latvijā elektroniski uz e-pasta adresi ambitalia.riga@esteri.it šādi dokumenti:

  • Curriculum vitae;
  • sertifikāts, ka apliecina itāliešu valodas zināšanas;
  • viena augstskolas pasniedzēja rakstīta ieteikuma vēstule;
  • apstiprinātas izglītības diplomu un to pielikumu kopijas. Ja kandidāts pašlaik studē, tad apstiprināts atzīmju izraksts;
  • uzņēmējas institūcijas apstiprinājuma vēstule par uzņemšanu.

Elektroniski pieteikuma veidlapa jāaizpilda līdz 2012.gada 11.jūnijam.

Dokumenti Itālijas vēstniecībai jāiesūta līdz 2012.gada 18.jūnijam.

Stipendiju vērtēšanas komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 2012.gada jūnija beigās.

Papildu informācija par Itālijas valdības stipendiju:

Stipendijas tiek piedāvātas saskaņā ar “Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā”.