Turpinās pieteikšanās Šveices valdības izcilības stipendijām

31.10.2012

Šveices valdība 2013./2014.akadēmiskajā gadā piedāvā Latvijas studentiem un pētniekiem iespēju piedalīties starptautiskā stipendiju konkursā uz Šveices valdības stipendijām.

Stipendiju veidi:

      • pētniecības stipendijas:
       a) doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem (medicīnas pamatstudijas pabeigtas);
       b) jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts ne senāk kā pirms 5 gadiem)
      • maģistrantūras vai pētniecības stipendijas tikai mākslas un mūzikas studentiem (bakalaura grāds iegūts ne senāk kā pirms 3 gadiem)

Stipemdijas apmērs: CHF 1`920 mēnesī (pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3`500 mēnesī).

Prasības kandidātiem:

 • kandidātiem jābūt jaunākiem par 35 gadiem dokumentu iesniegšanas brīdī;
 • studiju stipendijas kandidātam labi jāzina valoda, kurā notiks studijas.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Datorrakstā aizpildīta pieteikuma veidlapa (ar roku aizpildītas veidlapas netiek pieņemtas).
 2. Universitātes vai augstskolas beigšanas dokumenta kopija ar atzīmju izrakstu. Mākslas un mūzikas studentiem – mākslas augstskolu un mūzikas augstskolu, kā arī mūzikas un mākslas skolu diplomu kopijas ar atzīmēm.
 3. Divas pasniedzēju ieteikuma vēstules (obligāti jāizmanto veidlapa, skatīt pievienoto dokumentu).
 4. Pētniecības stipendijām – pētījuma projekts (apm. uz 5 lpp.), iekļaujot pārskatu par līdz šim veikto pētniecības darbu. Skaidri jāparāda, kāpēc pētījums jāveic Šveicē.
  Pēcdoktorantūras pētniekiem jāiesniedz pētniecības darba plāns (apm. uz 15 lpp.).
  Mūzikas un mākslas studentiem, kas vēlas studēt maģistra programmā, jāapraksta personiskā motivācija, kāpēc vēlas studēt tieši Šveicē, kā arī šo studiju nozīme turpmākajā karjerā, profesionālās darbības plāni pēc studijām. Vēlamais apraksta apjoms apmēram 2 lpp.
 5. Curriculum vitae (mākslas un mūzikas studentiem obligāti jāizmanto EUROPASS veidlapa).
 6. Pētniecības stipendijām – vēstules kopija no augstskolas Šveicē, kas apstiprina, ka kandidāts tur varēs veikt pētījumu.
 7. Ārsta izziņa par veselības stāvokli (skatīt pievienoto dokumentu).
 8. Pases kopija (galvenā lappuse ar personas datiem). Pases kopija nav jāapstiprina.

Dokumenti iesniegšanai jāsakārto iepriekš minētajā secībā.

Māksliniekiem papildus jāiesniedz trīs darbu fotogrāfijas, skices, jānorāda darbu tapšanas laiks, vārds, uzvārds, valsts. Mūziķiem – ļoti labas kvalitātes ieraksti diskos ar 3 dažādu stilu skaņdarbu izpildījumiem, jānorāda vārds, uzvārds, valsts. Komponistiem vēl papildus jāiesniedz savu skaņdarbu partitūras.

Tiem dokumentiem, kuri nav vācu, franču, itāliešu vai angļu valodā, jābūt tulkotiem kādā no šīm valodām. Tulkojumiem, kā arī visu dokumentu pirmā eksemplāra kopijām jābūt apstiprinātām savas augstskolas Ārējo sakaru daļā (vai pie notāra). Dokumenti jāiesniedz 4 (četros) eksemplāros, viens eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā.

Dokumenti un papildu informācija

Interneta vietnē (lūdzam skatīt informāciju, kas paredzēta Latvijai): www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_en.html

 • Vadlīnijas pieteicējiem un ieteikuma vēstules veidlapa - vācu: deutsch.zip?d=files/news/16371/deutsch.zip DE, angļu: english.zip?d=files/news/16371/english.zip EN un franču: fran_ais.zip?d=files/news/16371/fran_ais.zip FR valodā; 
 • Pieteikuma veidlapa: formulaire_candidature_eskas_2013_2014.pdf?d=files/news/16371/formulaire_candidature_eskas_2013_2014.pdf
 • Ārsta izziņas veidlapa: medical_certificate.pdf?d=files/news/16371/medical_certificate.pdf

2012.gada decembrī visi kandidāti tiks aicināti uz pārrunām Šveices vēstniecībā.

Dokumenti līdz 2012. gada 15.novembrim jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā. Papildu informācija pa tālruni 67814331, pa e-pastu: aija.jakovica@viaa.gov.lv.