Sākas pieteikšanās studiju un pētniecības darba stipendijām Vācijā 2013./2014. gadam

09.10.2012

Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas dienests (DAAD) aicina pieteikties stipendiju programmām studijām un pētnieciskajam darbam Vācijā 2013./2014. mācību gadā. Visiem interesentiem tiek rīkoti informatīvi semināri par studiju, pētniecības un stipendiju iespējām Vācijā.

Katru gadu 30 līdz 40 studentu un zinātnieku no Latvijas saņem DAAD atbalstu valodu kursiem, studijām un pētnieciskā darba veikšanai Vācijā.

DAAD stipendijas piedāvā:

  • Studentiem no Latvijas iegūt finansiālo atbalstu gan dalībai augstskolu vasaras kursos, kas paredzēti vecāko kursu studentiem, gan arī studentu grupu braucieniem.
  • Absolventiem ar labām vācu vai angļu valodas zināšanām, kas jau ir ieguvuši zinātnisko grādu jebkurā zinātņu nozarē, pretendēt uz stipendijām 2013./2014. mācību gadam maģistra studiju programmā.
  • Doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem saņemt stipendijas pētniecības darba veikšanai. Bijušie stipendiāti var tikt uzaicināti atkārtoti.
  • Augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem ir iespēja vērsties pētniecības institūtos, kas atbalsta pētniecības darbu.
  • Māksliniekiem, kas izsmēluši studiju iespējas Latvijā, tiek piedāvātas stipendijas studijām Vācijā.

Pieteikšanās stipendijām un studijas Vācijā iespējamas VĀCU vai ANGĻU valodā
Pieteikšanās termiņš DAAD stipendijām: 2012. gada 15. novembris

Visi interesenti ir laipni aicināti apmeklēt informācijas seminārus par studiju, pētniecības un stipendiju iespējām Vācijā:

  • 9. oktobrī, pl. 13:10, Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 90, 115. telpā,
  • 10.oktobrī, pl. 17:00, Rīgā, Raiņa bulv.19, Mazajā aulā,
  • 15. oktobrī, pl. 13:00, Daugavpilī, Vienības ielā 13, 311. telpā,
  • 17. oktobrī, pl. 16:30, Rīgā, Kaļķu ielā 1, 219. telpā.

Sīkāka informācija DAAD Informācijas centrā Rīgā www.daad.lv, ic@daad.lv, tel. 67228800.