Papildu pieteikšanās Čehijas Republikas stipendijām

08.11.2012

VIAA aicina pieteikties uz Čehijas Republikas stipendijām, kas netika izmantotas 2012.gada pavasarī izsludinātajā pieteikšanās kārtā. Stipendijas paredzētas studijām un pētniecībai Čehijā 2012./2013.akadēmiskā gada pavasara semestrī.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

  • divas stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – viens mēnesis);
  • viena stipendija bakalaura, maģistra un doktora studijām (5 mēneši).

Pieteikšanās nosacījumi, iesniedzamo dokumentu saraksts: czech_scholarship_programme_2012.doc?d=files/news/17462/czech_scholarship_programme_2012.doc
NB! pretendentam nepieciešama arī ielūguma vēstule.

Pieteikuma veidlapa:application_form_2012.pdf?d=files/news/17462/application_form_2012.pdf

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 30. novembris.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Tālrunis papildu informācijai – 67814331, e-pasta adrese – aija.jakovica@viaa.gov.lv

 Stipendijas tiek piedāvātas atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgumam par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2012.– 2015.gadā.