Piesakies Austrijas Republikas stipendijām 2014./2015.akadēmiskajā gadā

17.02.2014

Austrijas Apmaiņas dienesta mājas lapā www.grants.at atrodama Austrijas stipendiju datu bāze vācu un angļu valodā, kurā arī Latvijas studenti un akadēmiskais personāls var atrast informāciju par Austrijas stipendijām, uz kurām iespējams pieteikties 2014./2015.akadēmiskajā gadā.

Lai no datu bāzes izvēlētos stipendiju, jānorāda nozare, stipendijas veids un mērķa grupa.

Lai pieteiktos šīm stipendijām, jāreģistrējas mājas lapā www.scholarships.at. Pēc reģistrēšanās sistēmā jāatrod attiecīgās stipendijas veidlapa, tā elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz.

Neskaidrību gadījumā lūdzam rakstīt vai zvanīt Austrijas Republikas vēstniecības Latvijā darbiniecei Intai Tiļļai (e-pasta adrese inta.tilla@bmeia.gv.at, tālr. 67216125).