Zināmi ārvalstu stipendiju saņēmēji

03.09.2013

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapā publicēts to Latvijas studentu, pētnieku un pasniedzēju saraksts, kuri 2013./2014.akadēmiskajā gadā saņem ārvalstu stipendijas.

Šajā akadēmiskajā gadā desmit dažādu ārvalstu stipendiju piedāvājumus jau izmantojuši un izmantos 43 Latvijas studenti, pētnieki un pasniedzēji.

Latvija ir noslēgusi vairāk nekā 30 starpvaldību un starpresoru līgumus par sadarbību izglītībā un zinātnē. Pamatojoties uz šiem līgumiem, Latvijā katru gadu apmēram 50 studenti, pētnieki un mācībspēki izmanto iespēju studēt, pētīt vai strādāt ārvalstu augstskolās, vai piedalīties vasaras kursos.

Stipendiātu saraksts pieejams VIAA mājas lapas sadaļā Stipendijas » Stipendiātu saraksti.