Iespēja pieteikties Grieķijas Aleksandra S. Onasis fonda pētniecības stipendijām

Līdz 2014. gada 31.janvārim iespējams pieteikties Grieķijas Aleksandra S. Onasis fonda pētniecības stipendiju konkursā.

Aleksandra S. Onasis fonds piešķir stipendijas šādās jomās:

  • Humanitārās zinātnes: filoloģija, literatūra, lingvistika, vēsture, arheoloģija, filozofija, pedagoģija, psiholoģija;
  • Sociālās zinātnes (t.sk. tieslietas): politikas zinātne, socioloģija, Eiropas studijas, vadības zinātne, sociālā teorija un sociālā politika;
  • Ekonomikas zinātnes: finanses, jūrniecība;
  • Māksla: vizuālā māksla, mūzika, dejas, teātris, fotogrāfija, kino studijas, jaunie mediji.

Pētījumiem jābūt saistītiem ar Grieķiju vai jādod netiešs devums Grieķijai.

Stipendijām var pieteikties: augstskolu pasniedzēji ar doktora grādu, pēcdoktorantūras pētnieki ar doktora grādu, mākslinieki, maģistra un doktora studiju programmu studenti.

Maģistra vai doktora studijām Grieķijā var pieteikties tie Latvijas augstskolu studenti, kam ir grieķu valodas pamatzināšanas.

Vairāk informācijas par pieteikšanās nosacījumiem un pieteikuma veidlapas atrodamas fonda mājas lapā.
Jautājumus var uzdot, rakstot e-pastu uz šādām adresēm: fhadgiantoniou.ffp@onassis.gr vai mpagoni.ffp@onassis.gr.

Kandidātiem jāpiesakās vai nu tiešsaistē, vai arī nosūtot visus prasītos dokumentus Aleksandra S.Onasis fondam pa pastu. Pieteikšanās termiņš – 2014.gada 31.janvāris.

Informācija ievietota, pamatojoties uz Latvijas vēstniecības Grieķijā 2013.gada 15.oktobra elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.