Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienests piedāvā stipendijas

 Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienests (DAAD) katru gadu piedāvā pieteikties dažāda veida stipendijām Latvijas studentiem sākot no 2. kursa, bakalaura un maģistra programmas absolventiem, doktorandiem, zinātniekiem, augstskolu pasniedzējiem.

Pieteikšanās stipendijām un studijas/pētnieciskais darbs Vācijā ir iespējami gan vācu, gan angļu valodās.


DAAD stipendiju piedāvājums:

  • stipendijas studijām augstskolu vasaras kursos bakalaura studentiem (sākot no 2.kursa ) un maģistra studentiem;
  • stipendijas studentu grupu braucieniem un praksēm;
  • studiju stipendijas jebkuras nozares absolventiem maģistra grāda iegūšanai;
  • stipendijas māksliniekiem, mūziķiem, arhitektiem - padziļinātām studijām specialitātē;
  • stipendijas padziļinātām studijām vai zinātnisku pētījumu veikšanai doktorandiem un zinātniekiem;
  • „Biotehnoloģiju modernais pielietojums” pētījumu veikšanai zinātniekiem;
  • DAAD/Roche Diagnostics stipendijas jaunajiem zinātniekiem;
  • DLR-DAAD pētniecības stipendijas kosmosa, aeronautikas, enerģijas un transportēšanas jomās;
  • stipendijas zinātnisku pētījumu veikšanai zinātniekiem un augstskolu pasniedzējiem;
  • stipendijas bijušajiem stipendiātiem (ja iepriekš izmantota vismaz vienu gadu ilga stipendija).

Pieteikšanās stipendijām katru gadu notiek līdz 15. novembrim, lai uzsāktu studijas/ pētniecisko darbu attiecīgi nākamā gada vasarā/ rudenī.

 

Sīkāka informācija par DAAD stipendijām un konsultācijas par studijām un pētniecisko darbu Vācijā:

DAAD Informācijas centrā Rīgā Kaļķu iela 1,

402.telpa Rīga, LV-1658

Tālr.67228800/ Fax 67225544

ic@daad.lv/ http://www.daad.lv/

http://www.hochschulkontor.lv/