Aicina pieteikties stipendijām doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā

Līdz 2014.gada 31.janvārim iespējams pieteikties stipendijai doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā.

Pētniecība doktorantūras studiju līmenī Eiropas Universitātes institūtā var tikt veikta šādās nozarēs:

  • Ekonomika,
  • Vēsture un civilizācija,
  • Tiesību zinātne,
  • Politika un sociālās zinātnes.

Stipendijā ir iekļauti uzturēšanās un apdrošināšanas izdevumi, kā arī ceļa izdevumi vienreiz mācību gada laikā. Pašlaik Eiropas Universitātes institūtā studē divas studentes no Latvijas, kuras savas studijas uzsāka 2012./2013.agadēmiskajā gadā. Lai pieteiktos stipendijai, kandidātiem jābūt maģistra grādam vai maģistra grāda līmenim pielīdzinātai izglītībai. 

Pieteikšanās termiņš: 2014.gada 31.janvāris (dokumenti iesniedzami Eiropas Universitātes institūtam on-line režīmā). Pilna informācija par pieteikšanas nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem, kas nedaudz atšķiras atkarībā no izvēlētās nozares, ir pieejama Eiropas Universitātes institūta mājas lapā http://www.eui.eu/.

Eiropas Universitātes institūtu 1972.gadā izveidoja sešas Eiropas Kopienas dalībvalstis, lai veicinātu augstākā līmeņa pētniecību jomās, kas ir īpaši nozīmīgas Eiropas attīstībai. Katru gadu Eiropas Savienības dalībvalstis un citas Eiropas nacionālās institūcijas piešķir ap 160 pētniecības stipendijām doktorantūras studijām Eiropas Universitātes institūtā. 2012.gadā par tiesībām studēt Eiropas Universitātes institūtā cīnījās vairāk nekā 1660 kandidātu no 60 valstīm.

Četrus gadus ilgām studijām Eiropas Universitātes institūtā no 2014./2015.akadēmiskā gada Izglītības un zinātnes ministrija plāno piešķirt 1 jaunu stipendiju vairāk nekā 11 000 Ls apmērā.

Stipendijas Latvijas Republikas pilsoņiem tiek piešķirtas pamatojoties uz LR Saeimas 2009.gada 11.jūnijā pieņemto likumu „Par Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi un Konvenciju, ar ko groza Konvenciju par Eiropas Universitātes institūta izveidi”, kas nosaka, ka Izglītības un zinātnes ministrija koordinē Konvencijā un Grozījumu konvencijā paredzēto saistību izpildi, tajā skaitā, Konvencijā noteikto, ka katra dalībvalsts atbilstoši pieejamajiem līdzekļiem veicina stipendiju piešķiršanu tiem saviem Eiropas Universitātes institūtā uzņemtajiem pilsoņiem, kuriem tās ir nepieciešamas.