VIAA aicina pieteikties augstskolas finansiālā atbalsta saņemšanai starptautisku vasaras skolu rīkošanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina Latvijas augstskolas pieteikties uz finansiālu atbalstu vasaras skolu organizēšanai. Šis atbalsts tiks sniegts stipendiju veidā, kas paredzētas ārvalstu studentu un akadēmiskā personāla izdevumu segšanai, viņiem piedaloties Latvijas augstskolu rīkotajās vasaras skolās.

Saskaņā ar starptautisko līgumu nosacījumiem ar Latvijas valdības stipendijām ir atbalstāmas tikai tādas vasaras skolas, kas popularizē latviešu valodu, Latvijas kultūru, vēsturi, izglītību, vairo Latvijas atpazīstamību ārzemēs un veicina Latvijas un ārvalstu sadarbību. Papildu nosacījums ir kredītpunktu piešķiršana ārvalstu studentiem par dalību vasaras skolā.

Vasaras skolas stipendijas apmērs ir ne vairāk kā EUR 711 vienam vasaras skolas dalībniekam vasaras skolas norises laikam.
Latvijas valdības stipendiju budžets 2014./2015.akadēmiskajam gadam ļauj atbalstīt līdz četrām vasaras skolām, piešķirot katrai līdz 10 stipendijām.

Aicinām augstskolas, kuras plāno rīkot iepriekš minētajiem nosacījumiem atbilstošas vasaras skolas, iesniegt VIAA (sūtot pa pastu vai ienesot VIAA un nododot sekretārei 5.stāvā):

1) VIAA direktorei D.Traidās adresētu vēstuli – iesniegumu brīvā formā, minot plānotās vasaras skolas tematu, norises laiku, vietu, dalībnieku skaitu, kredītpunktu skaitu, ko plānots piešķirt vasaras skolas dalībniekiem;
2) plānotās vasaras skolas aptuvenu tāmi, izmantojot veidlapu: vasaras_skolas_tame.doc?d=files/news/23696/vasaras_skolas_tame.doc

Gaidīsim augstskolu – vasaras skolu rīkotāju – iesniegumus līdz 2014.gada 17.janvārim.

Aģentūra iesniegumus izvērtēs nedēļas laikā un 5 darbdienu laikā informēs iesniegumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

Kontaktpersona:
Aija Jakoviča
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
E-pasta adrese: aija.jakovica@viaa.gov.lv
Tel.: 67814331

Papildu informācija: