Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai

04.03.2014

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2014./2015.akadēmiskajā gadā.

 

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

  • trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – līdz vienam mēnesim);
  • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām (kopā 30 mēneši, vēlamais uzturēšanās laiks Čehijā – viens semestris, minimālais uzturēšanās laiks – 2 mēneši, maksimālais – 10 mēneši).

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts: czech_scholarship_programme_2014.doc?d=files/news/23830/czech_scholarship_programme_2014.doc

NB! Kandidātam nepieciešama ielūguma vēstule.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2014.gada 21.marts.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros.

Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīgā, LV-1050
Vairāk informācijas: aija.jakovica@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814331.

Stipendijas tiek piedāvātas atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgumam par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2012.– 2015.gadā un pamatojoties uz Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas 2014.gada 3.marta elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.