Igaunijas valdības stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras kursiem Igaunijā

06.03.2014

Igaunijas Republikas Arhimēda fonds piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Igaunijas augstskolās un dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos. Pieteikties var tikai Latvijas augstskolu studenti (kandidātam pieteikšanās brīdī un stipendijas izmantošanas sākuma brīdī jābūt studentam), pētnieki un mācībspēki.

  

2014./2015.akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

  • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām. Vienas stipendijas ilgums 1–10 mēneši;
  • stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem: īsās vizītes – līdz 21 dienai, garās vizītes – vairāk par 21 dienu;
  • stipendijas dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos.

2014./2015.akadēmiskajā gadā iespējams iegūt šādas stipendijas:

  • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām. Vienas stipendijas ilgums 1–10 mēneši;
  • stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem: īsās vizītes – līdz 21 dienai, garās vizītes – vairāk par 21 dienu;
  • stipendijas dalībai igauņu valodas un kultūras vasaras kursos.

2014.gada vasarā iespējams piedalīties igauņu valodas un kultūras kursos, kas notiek:

  • Tartu Universitātē;
  • Tallinas Universitātē.

Informācija, iesniedzamo dokumentu saraksts un pieteikuma veidlapas šeit:  estonian_scholarships_for_latvia_2014.pdf?d=files/news/23991/estonian_scholarships_for_latvia_2014.pdf

Piesakoties vasaras kursiem, jāaizpilda divas veidlapas – viena, lai pieteiktos stipendijai, otra – attiecīgās vasaras skolas veidlapa. 

Vairāk informācijas interneta vietnē: http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/bilateral-agreements

Dokumentu iesniegšana un iesniegšanas termiņi:

1. Jāaizpilda pieteikuma veidlapa, jāizdrukā, jāparaksta. Jāsagatavo visi prasītie dokumenti. Tad pieteikuma veidlapa un visi dokumenti jāieskenē vienā pdf vai jpeg failā. Dokumenti jāiesniedz interneta vietnē http://archimedes.ee/en/foundation/document-submission-form 

Iesniegšanas termiņš  2014.gada 24.aprīlis

2. Visi dokumenti un apstiprinātas kopijas jānokopē, lai būtu divi dokumentu eksemplāri, un abi eksemplāri jānosūta pa pastu Arhimēda fondam uz adresi: Archimedes Foundation, Bilateral agreements, Koidula 13a, 10125 Tallinn, Estonia.

Arhimēda fondā dokumentus (2 eks.)  ir jāsaņem ne vēlāk kā 2014.gada 1.maijā.

Kontaktpersona Arhimēda fondā: Julia Duh, julia.duh@archimedes.ee 

Papildu informācija iegūstama arī Valsts izglītības attīstības aģentūrā, tālr.67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv.

Informācija ievietota, pamatojoties uz Arhimēda fonda 2014.gada 4.marta elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.