Iespēja pieteikties stipendijai grieķu valodas un kultūras kursiem

26.04.2016

Grieķijas Republikas valdība piedāvā Latvijas studentiem, augstskolu pētniekiem un mācībspēkiem vienu stipendiju grieķu valodas un kultūras kursiem 2016. gada vasarā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – šī gada 27. maijs.

Piesakoties stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa (?d=application_form_greece.pdf), pie tās jāpiestiprina krāsaina pases fotogrāfija;
  • pases kopija;
  • CV;
  • motivācijas vēstule;
  • diploma un tā pielikuma kopija (apstiprināt nevajag) vai arī atzīmju izraksts, kurā redzami visi nokārtotie eksāmeni (ja studijas vēl nav beigtas);
  • sertifikāti, kas apliecina to svešvalodu zināšanas, kuras kandidāts zina.


Vairāk informācijas par piedāvāto stipendiju šeit: ?d=stipendija_greece_2016.pdf

Iesniegumi jāiesniedz trīs eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) - Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Tālrunis papildu informācijai – 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv.


Stipendija tiek piedāvāta, pamatojoties uz Grieķijas Republikas vēstniecības Latvijā 2016. gada 20. aprīļa vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.