Grieķijas valdības stipendijas Latvijas studentiem, pētniekiem un mācībspēkiem

30.03.2017

Līdz 2017. gada 18. aprīlim iespēja pieteikties Grieķijas valdības stipendijām maģistrantūras, doktorantūras studijām, pētniecībai, kā arī grieķu valodas un kultūras kursiem. 

Piedāvātās divas stipendijas:

  • viena maģistrantūras vai doktorantūras studijām vai pētniecībai 10 mēnešiem;
  • viena grieķu valodas un kultūras kursiem 2017. gada vasarā.

Studijām nepieciešamas labas grieķu vai angļu valodas zināšanas (ja studijas notiek angļu valodā). Pētniecībai nepieciešamas grieķu vai angļu, vai franču valodas zināšanas.

Informācija par stipendijām, kā arī studiju un pētniecības stipendijai nepieciešamo dokumentu saraksts: ?d=09222_1425_.pdf

Pieteikuma veidlapa studiju un pētniecības stipendijai: ?d=APPLICATION_POSTGRADUATE_STUDIES_2017_2018.doc

Piesakoties stipendijai vasaras kursiem, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. aizpildīta pieteikuma veidlapa, pie tās jāpiestiprina pases fotogrāfija;
  2. pases kopija;
  3. CV;
  4. motivācijas vēstule;
  5. diploma un tā pielikuma kopija (apstiprināt nevajag) vai arī atzīmju izraksts, kurā redzami visi nokārtotie eksāmeni (ja studijas vēl nav pabeigtas);
  6. sertifikāti, kas apliecina to svešvalodu zināšanas, kuras kandidāts zina.

Pieteikuma veidlapa vasaras kursu stipendijai: ?d=ENGLISH_APPLICATION_SUMMER_SEMINAR_2017.doc

Informācija par vasaras kursu norises vietu un laiku būs piejama pēc 2017. gada 16. jūnija.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.

Tālrunis papildu informācijai – 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv.

Stipendijai nevar pieteikties tie Latvijas iedzīvotāji, kuri kādreiz to jau ir saņēmuši. 

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Latvijas Republikas vēstniecības Grieķijā 2017. gada 15. marta elektronisko vēstuli VIAA.