Iespēja pieteikties studijām un pētniecībai Čehijā

26.01.2018

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2018./2019. akadēmiskajā gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 16. aprīlis.

Tiek piedāvātas šādas stipendijas:

  • trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un augstskolu pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – līdz vienam mēnesim);
  • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām (kopā 30 mēneši, vēlamais uzturēšanās laiks Čehijā – viens semestris jeb 10 mēneši, minimālais uzturēšanās laiks – 2 mēneši).

 

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts: ?d=Czech_Scholarship_Programme_2018.doc

Pieteikuma veidlapa: ?d=application_formA_2018.doc

NB! Kandidātam nepieciešama ielūguma vēstule.

Informācija atrodama arī Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājaslapā.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā).
Adrese: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Vairāk informācijas:
Aija Jakoviča
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv  
Tālrunis: 67814331