Pagarināta pieteikšanās Valonijas-Briseles federācijas stipendijām franču valodas didaktikas kursiem

23.04.2018

Valonijas-Briseles federācija piedāvā Latvijas augstskolu studentiem trīs stipendijas dalībai franču valodas vasaras kursos. Pieteikšanās termiņš ir 2018. gada 19. aprīlis, plkst. 17.00.

Piedāvātie kursi:

  • Franču valodas un literatūras vasaras kursi, kas notiks no 2018. gada 14. jūlija līdz 3. augustam Briseles Brīvajā universitātē. Pieejamas divas stipendijas. 
  • Franču valodas didaktikas kursi topošajiem franču valodas skolotājiem, kas notiks no 2018. gada 6. līdz 24. augustam Ljēžas Universitātē. Pieejama viena stipendija. (Pieteikšanās pagarināta līdz 2018. gada 27. aprīlim)

Īpaši aicināti pieteikties Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes topošie franču valodas skolotāji.

Vairāk informācijas: ?d=LETTONIE.pdf

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. Aizpildīta iesnieguma veidlapa;
  2. Curriculum Vitae un motivācijas vēstule;
  3. Bakalaura vai maģistra diploma un tā pielikuma kopijas (derīgs bez apstiprinājuma). Ja diploms vēl nav saņemts, jāiesniedz augstskolas izsniegts atzīmju izraksts.

Dokumentiem jābūt angļu vai franču valodā. Ja CV un motivācijas vēstule ir franču valodā, tad nepieciešams tos iesniegt arī latviešu valodā paša studenta tulkojumā. Dokumenti divos eksemplāros jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. 

Ja aģentūra saņems vairāk iesniegumu nekā piedāvāto stipendiju skaits, aģentūras vērtēšanas komisija izvēlēsies trīs labākos kandidātus pēc iesniegtajiem dokumentiem.

Papildu informācija: VIAA Vadības un ārējās sadarbības departamenta Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas vecākā speciāliste Aija Jakoviča, tālrunis: 67814331, e-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv.

Stipendijas tiek piedāvātas, pamatojoties uz Sadarbības līguma, kas noslēgts starp Latvijas Republikas valdību, no vienas puses, un Valonijas-Briseles federācijas un Valonijas valdību, no otras puses, darba programmu 2014.–2016. gadam, kas ir spēkā līdz jaunas programmas parakstīšanai.