Zināmi Latvijas stipendiju konkursa rezultāti studijām un pētniecībai

05.07.2018

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) informē, ka ir noslēgusies Latvijas valsts stipendiju iesniegumu vērtēšana un ir zināmi rezultāti, kuri ārvalstu studenti saņems Latvijas stipendijas studijām un pētniecībai 2018./2019. akadēmiskajā gadā.

Šogad VIAA saņēma 411 iesniegumus no 34 valstīm studiju un pētniecības stipendiju saņemšanai, no tiem 73 iesniegumi neizturēja administratīvo vērtēšanu. Aģentūras vērtēšanas komisija, kura sastāv no Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Studentu apvienības un aģentūras pārstāvjiem, izvērtēja 275 iesniegumus studiju stipendijai un 63 iesniegumu pētniecības stipendijai kvalitāti.

2018./2019. akadēmiskajam gadam tika piešķirtas 90 stipendijas studijām Latvijas augstākās izglītības institūcijās un 28 stipendijas pētniecībai Latvijas augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības institūcijās. Stipendiāti pārstāv 26 valstis.

Augstskolas, kuras uzņems lielāko stipendiātu skaitu ir:

  1. Latvijas Universitāte - 23 studentus un 19 pētniekus,
  2. Rīgas Tehniskā universitāte - 25 studenti un 5 pētnieki,
  3. Rīgas Stradiņa universitāte - 21 students un 1 pētnieks.

Lielākais stipendiātu skaits ir no Uzbekistānas, Kazahstānas un Ukrainas (12 no katras valsts). Šīm valstīm seko Gruzija (10 stipendiāti), Ķīna (9 stipendiāti), Azerbaidžāna un Vācija (8 stipendiāti).

Vērtēšanas komisija katrai augstskolai ir izveidojusi rezerves stipendiātu sarakstu, tie ir nosūtīti augstskolām. Rezervistiem stipendija tiks piešķirta tad, ja kādi stipendiāti no stipendijas atteiksies.

Ar stipendiātu sarakstu var iepazīties VIAA mājas lapas sadaļā Scholarships » Approved scholarships (EN)

Detalizētus Latvijas valsts stipendiju konkursa rezultātus 2018./2019. akadēmiskajā gadā var lejupielādēt šeit