Iespēja pieteikties stipendijai studijām un pētniecībai Čehijā

21.01.2019

Čehijas Republikas valdība piedāvā stipendijas studijām un pētniecībai Čehijā 2019./2020. akadēmiskajā gadā. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 15. aprīlis.

Čehijas valdība piedāvā šādas stipendijas:

  • trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un augstskolu pētniekiem (uzturēšanās laiks Čehijā – līdz vienam mēnesim);
  • stipendijas bakalaura, maģistra un doktora studijām (kopā 30 mēneši, vēlamais uzturēšanās laiks Čehijā – viens semestris jeb 10 mēneši, minimālais uzturēšanās laiks – 2 mēneši).

Pieteikšanās nosacījumi un iesniedzamo dokumentu saraksts: ?d=pieteiksanas_nosacijumi_cehu_stip_2019.doc

Pieteikuma veidlapa: ?d=pieteikuma_forma_2019.doc

NB! Kandidātam nepieciešama ielūguma vēstule.

Pieteikumi jāiesniedz trīs eksemplāros (trešais eksemplārs paliek Valsts izglītības attīstības aģentūrā) klātienē vai pa pastu Valsts izglītības attīstības aģentūrai, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050. 

Detalizētu informāciju var atrast arī Čehijas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājaslapā

Papildu informācija

Marika Pīra 
Starptautiskās sadarbības programmu nodaļas
vecākā speciāliste
Tālrunis: 67814331
E-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv