Iespēja veikt pētniecisko darbu Korejā

31.01.2019

Korejas zinātnes atbalsta organizācija – Nacionālais pētniecības fonds (National Research Foundation of Korea) aicina Korejas pētniecības iestādes (pētniecības institūtus, universitātes, privātā sektora pētniecības institūtus u.c. iestādes) Brain Pool programmas ietvaros piesaistīt ārvalstu zinātniekus kopīgiem pētniecības projektiem.

Brain Pool ir zinātnes atbalsta programma, ko finansē Korejas Nacionālais pētniecības fonds un atbalsta Korejas Republikas Zinātnes un Informācijas un tehnoloģiju ministrija. Programma paredz piesaistīt ārvalstu zinātnes ekspertus, lai veiktu kopīgus pētījumus un veidotu starptautiskus sadarbības tīklus dažādās zinātnes jomās.
Brain Pool programmas kandidāti: ārvalstu zinātnieki ar doktora grādu, kas iegūts vairāk nekā pirms pieciem gadiem.

Programmas ilgums:

  • 6 līdz 12 mēneši (rūpniecības uzņēmumiem – 3 līdz 12 mēneši)
  • 3 gadi (2+1) 

Pieteikšanās kārtība:
Ārvalstu zinātnieka kandidatūru Korejas Nacionālās pētniecības fondam piesaka Korejas uzņemošā iestāde (Korejas pētniecības institūti, Korejas universitātes, privātā sektora pētniecības institūtus u.c. iestādes), sazinoties ar attiecīgajiem zinātniekiem. Aicinām arī pašus zinātniekus apzināt potenciālās pētniecības iestādes Korejā, lai piedāvātu savu kandidatūru Brain Pool programmas projektiem.

Pieteikumu iesniegšana: līdz 2019. gada 5. martam

Apstiprinājums no uzņemošās institūcijas tiks nosūtīts līdz 2019. gada 6. martam. Pieteikumi tiks pieņemti tikai tiem projektiem, kas pieteikšanās periodā saņēmuši apstiprinājumu no uzņemošajām institūcijām.

Brain Pool programmas ietvaros uzņemošajai iestādei sedz personāla izmaksas, savukārt piesaistītajam zinātniekam - aviobiļešu izmaksas, piešķir bērnu izglītības subsīdijas, apmaksātus pārcelšanās izdevumus (dalībniekiem, kas piedalās 12 mēnešu vai ilgāka perioda projektā), apdrošināšanas prēmijas u.c. izmaksas.

Vairāk par programmu un pieteikšanās kārtību var iepazīties Brain Pool programmas paziņojumā un programmas vadlīnijās, kā arī Nacionālā pētniecības fonda mājaslapā (atvēršanai izmantojiet interneta pārlūku Google Chrome).

Informācija ievietota, pamatojoties uz Latvijas Republikas vēstniecība Korejas Republikā 2019. gada 8. janvāra elektronisko vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.