Ungārijas valdība piedāvā stipendijas studijām, pētniecībai un vasaras skolai

12.02.2019

Ungārijas fonds Tempus Public Foundation aicina pieteikties Ungārijas valsts stipendijām, lai studētu vai veiktu pētniecības darbu Ungārijas augstskolās, kā arī piedalītos vasaras skolā.

Īslaicīgām studijām, pilna laika studijām, iegūstot akadēmisko grādu, un pētniecībai ir iespējams pieteikties līdz 2019. gada 28. februārim un vasaras skolas kursiem - līdz 14. martam.

2019./2020. akadēmiskajā gadā piedāvātās iespējas:

1) īslaicīgas studijas:

   • bakalaura vai maģistra, vai doktora studijas. Kandidātam pieteikšanās laikā ir jābūt studentam Latvijas augstskolā un pabeigušam vismaz vienu studiju semestri attiecīgajā studiju programmā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 3–10 mēneši.
   • doktora studiju stipendijas kandidātam pieteikšanās laikā jābūt doktorantūras studentam Latvijas augstskolā. Iespējamais stipendijas saņemšanas ilgums 1–10 mēneši. 

Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

2) pilna laika studijas:

   • bakalaura, maģistra vai doktora pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu. 

Jāiztur iestājeksāmeni Ungārijas augstskolā. Studijas notiek ungāru valodā, izņēmums – mākslas studijas, kur iespējams studēt angļu valodā.

3) pētniecība:

   • īslaicīga pētniecība – 3–29 dienas,
   • garāks pētniecības periods – 1–10 mēneši.

Kandidātiem nepieciešams vismaz maģistra grāds. Doktorantūras studenti uz šo stipendiju nevar pieteikties, viņiem jāpiesakās uz īslaicīgām studijām.

4) vasaras kursi:

   • pieteikties var Latvijas augstskolu studenti, pētnieki un pasniedzēji. 

Iesniedzamo dokumentu saraksts un papildu informācija Ungārijas fonda Tempus Public Foundation mājaslapā.

Latvijas kandidātiem nepieciešama Valsts izglītības attīstības aģentūras nominācijas vēstule.

NB!

1. Jāpiesakās tikai tiešsaistē interneta vietnē www.scholarship.hu. Pieteikšanās process vēl nav atvērts, jo serveris, kas nodrošina interneta vietnes darbību, piedzīvoja ārējo uzbrukumu. Paredzams, ka interneta vietne sāks darboties februāra beigās. Lūgums pretendentiem līdz tam laikam jau sākt sagatavot iesniedzamos dokumentus.

2. Uzsākot pieteikšanos tiešsaistē, ir jāieskenē visi prasītie dokumenti, jo tie būs jāpievieno iesniegumam. Vispirms jāizlasa norādījumi par pieteikšanos tiešsaistē Online Application Guide, kas atrodami mājaslapā.

3. Pilns dokumentu komplekts papīra formā līdz 28. februārim (īslaicīgās studijas, pilna laika studijas, iegūstot akadēmisko grādu, un pētniecība) un 14. martam (vasaras kursi) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050 (tālr. 67814331; e-pasts: marika.pira@viaa.gov.lv ). Aģentūra dokumentus izskatīs un, ja kandidāts atbildīs visām stipendijas piedāvātāju prasībām, nosūtīs Ungārijas fondam Tempus Public Foundation nominācijas vēstuli.

Papildus informācija:

Ungārijas fondā Tempus Public Foundation: 
Ms. Réka Pálinkási
E-pasts: reka.palinkasi@tpf.hu

Informācija ievietota, pamatojoties uz Ungārijas fonda Tempus Public Foundation 2019.gada 11.februāra elektronisko vēstuli Valsts izglītības attīstības aģentūrai.