Izsludināta pieteikšanās Ukrainas valdības stipendijām

06.03.2019

Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā studiju un pētniecības stipendijas humanitārajās, sociālajās un tehniskajās zinātnēs Latvijas studentiem un pētniekiem Ukrainas augstākās izglītības iestādēs  2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Ukrainas valdība piedāvā šādas stipendijas:

   • 10 stipendijas pilna laika bakalaura/maģistra studijām,
   • 10 stipendijas īslaicīgām bakalaura/maģistra studijām,
   • 10 pētniecības stipendijas.

Stipendija nodrošina:

   • mācību maksu,
   • uzturēšanos universitātes kopmītnēs par maksu, kas noteikta Ukrainas pilsoņiem,
   • ikmēneša pabalstu bakalaura/maģistra programmu studentiem saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem,
   • veselības aprūpi saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:

  1. pieteikuma forma,
  2. motivācijas vēstule (līdz 300 vārdiem),
  3. pētniecības plāns (pētniekiem),
  4. pases vai ID kartes kopija,
  5. izglītības sertifikāta/ diploma kopija ar visu priekšmetu atzīmēm,
  6. īslaicīgo studiju stipendiju gadījumā - augstskolas izsniegta izziņa par studenta akadēmisko sniegumu (atzīmju izraksts),
  7. piekrišana personas datu iegūšanai un apstrādei.

2. un 3. punktā minētie dokumenti var tikt sagatavoti angļu valodā, 5. un 6. punktā minētajiem dokumentiem jābūt tulkotiem ukraiņu valodā un notariāli apstiprinātiem.

Iesniedzamie dokumenti bakalaura/maģistra studiju stipendijām jānosūta līdz 2019. gada 31. martam, savukārt dokumenti pētniecības stipendijām jānosūta līdz 2019. gada 30. aprīlim uz Ukrainas Izglītības un zinātnes ministriju – 10 Peremohy Ave, Kyiv, 01135, Ukraine.

Pieteikšanās nosacījumi, iesniedzamo dokumentu saraksts un pieteikuma veidlapa: ?d=Ukrainas_stipendija_anketa.pdf

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi 127@mon.gov.ua vai zvanīt pa tālruni +38(044)4813279.

Informācija ievietota, pamatojoties uz Ukrainas vēstniecības Latvijā 2019. gada 19. februāra vēstuli Izglītības un zinātnes ministrijai.