Iespēja pieteikties stipendijām studijām un pētniecībai Vācijā

15.04.2019

Līdz 15. jūnijam jaunajiem zinātniekiem (doktorantiem) un pēcdoktorantūras pētniekiem, augstskolu mācībspēkiem un studējošajiem maģistrantūras programmās ir iespēja pieteikties Katoļu Akadēmiskā Ārzemju Dienesta (KAAD) stipendijām Vācijā. Stipendijas piešķir visās studiju programmās, tajā skaitā reliģiju zinātne, izņemot teoloģiju.

KAAD stipendijas studijām un pētniecības vizītes Vācijā paredzētas kandidātiem ar ļoti labām vācu valodas zināšanām un katoļu konfesijas pārstāvjiem. Izņēmuma gadījumos drīkst pieteikties arī citu kristīgo konfesiju pārstāvji, ja tos ieteikuši citu kristīgo konfesiju garīgie vadītāji un atbalsta KAAD partnergrēmijs Latvijā.

Stipendijas var saņemt:

 • jaunie zinātnieki un pēcdoktorantūras pētnieki, kuri:
  • Latvijā izstrādā promocijas darbu un plāno pētniecisko vizīti Vācijā (izņēmuma gadījumos tiek atbalstītas arī doktora studijas Vācijā līdz 3 gadiem, ja tās plānots noslēgt Vācijā);
  • pēc iegūtā grāda Latvijā plāno pētniecisko vizīti vai zinātniskās kvalifikācijas padziļināšanu Vācijas augstskolā;
  • plāno papildu studijas Vācijā bez noteikta zinātniskā grāda ieguves, tajā skaitā medicīnā;
 • augstskolu mācībspēki, kurus ielūdz Vācijas augstskolas vai citas zinātniskās institūcijas īsām pētnieciskām vizītēm (līdz 6 mēnešiem);
 • Latvijā studējošie maģistru programmās, kuri Vācijā plāno iegūt papildu informāciju/pētījumus saviem maģistru darbiem. Priekšnoteikums ir pabeigtas bakalaura studijas Latvijā. Pilnas maģistra studijas Vācijā tiek atbalstītas tikai tādā gadījumā, ja Latvijā netiek piedāvāta konkrētā studiju programma.

Prasības stipendiju kandidātiem:

 • teicami rezultāti studijās vai pētniecībā;
 • ļoti labas vācu valodas zināšanas;
 • aktīva reintegrācija Latvijā pēc studiju vai pētniecības darba beigām;
 • iesaiste Latvijas baznīcas dzīvē vai gatavība starpreliģiskajam dialogam un alumni aktivitātēm, ja kandidāts ir no citas kristīgās konfesijas.

Interesentiem jāaizpilda pieteikšanās forma vācu valodā un jānosūta Markum Leimbacham uz e-pastu: leimbach@kaad.de. KAAD izvērtēs saņemtos pieteikumos atbilstīgi kritērijiem. Pēc izvērtēšanas potenciālajiem stipendijas saņēmējiem izsūtīs iesniedzamo dokumentu sarakstu, kas līdz 15. jūnijam papīra formātā jānosūta uz KAAD Vācijā, kā arī partnergrēmijam Latvijā uz e-pastu iveta.leitane@lu.lv

Plašāka informācija: www.kaad.de

Kontaktinformācija: Iveta Leitāne, iveta.leitane@lu.lv.